‘Naar een ziekenhuis dat tegelijk genetwerkt, digitaal en beveiligd is’

Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

Nu de fusie tussen de ziekenhuisgroepen Hôpitaux de Gilly en de CHNDRF net is afgerond, maakt het Grand Hôpital de Charleroi (GHdC) zich alweer op voor een nieuwe uitdaging: tegen midden 2024 wilt het een gloednieuwe ziekenhuisinfrastructuur met 900 bedden inhuldigen. Het ziekenhuis wil een koploper worden voor architectuur, organisatie, processen en natuurlijk technologie. Met andere woorden: genetwerkt, digitaal en beveiligd.

Hoe is de integratie verlopen?

PIERRE JACMIN: Bij de fusie eind 2008 was 95 procent van de systemen, applicaties en databases verschillend tussen de twee groepen. We hebben ons dus ingezet om het geheel te standaardiseren en te stroomlijnen, door telkens de beste oplossing te kiezen in functie van de behoefte van de gebruikers en de criteria van de IT. We gaven daarbij ook voorrang aan softwarepakketten in plaats van eigengemaakte ontwikkelingen. Dat heeft gezorgd voor 95 procent samenhang vandaag.

Bovendien hebben we projectmanagement met Prince2 ingevoerd, eerst binnen de informatica, later in de hele instelling. Governance van de teams was ook een van onze prioriteiten. We zijn immers overgestapt van twee teams van 15 mensen naar een team van meer dan 40 informatici. Met het oog op het nieuwe ziekenhuis zullen dat er zelfs 65 moeten worden, wat ons dichter moet brengen bij de omvang van IT-teams van vergelijkbare ziekenhuizen.

Na de uniformisering en standaardisering hebben we intern een MPI of Master Patient Index uitgewerkt. Daarmee hebben we een uniek nummer dat dient als unieke referentie van het geautomatiseerde patiëntendossier en als overstapmogelijkheid tussen de verschillende afdelingen en applicaties van de instelling.

De redundantie tussen de sites en de virtualisatie van de servers werden ook ingevoerd. In 2012 werd ITIL governance geïmplementeerd. Al onze informatici hebben een ITIL v3-certificatie.

Voorts hebben we gewerkt aan de interne SLA’s met een ticketingsysteem voor incidenten, en een portaal als aanvulling op de telefoon. Dankzij deze aanpak zijn we erin geslaagd om incidenten gemiddeld in minder dan twee uur tijd op te lossen.

Wat waren de meest recente projecten?

PIERRE JACMIN: De afgelopen twee jaar hebben we wifi uitgerold, eerst voor de data en later voor telefonie. Daarvoor werden meer dan duizend antennes geïnstalleerd. BYOD heeft ook zijn intrede gedaan, met momenteel zo’n 150 verbonden en beveiligde apparaten op het netwerk. In de afgelopen jaren werden ook onze datacenters en de opslag vernieuwd.

Op applicatieniveau wordt spraakherkenning nu gebruikt door zo’n 300 artsen, terwijl het geautomatiseerde verpleegkundige dossier en het geautomatiseerd voorschrijven van geneesmiddelen (met drie actoren) en van laboratoriumtests werden ontplooid.

Het grote project dat eraan komt is dat van het nieuwe ziekenhuis, dat in 2024 zal worden ingehuldigd. Hoe verloopt dit project op het vlak van technologie?

PIERRE JACMIN: Dit nieuwe ziekenhuis met ongeveer 900 bedden (een daling van 30 procent tegenover de huidige capaciteit) betekent inderdaad dat de IT-afdeling een zestigtal specifieke projecten zal moeten lanceren. Een van de eerste projecten houdt in dat er ongeveer 40.000 aansluitpunten binnen een glasvezelnetwerk moeten worden voorzien, zonder dat we goed weten hoe de technologie in de komende jaren zal evolueren. Hoe dan ook, met de opkomst van mobiele toestellen zullen we één enkel wifi-netwerk invoeren dat om veiligheidsredenen is opgesplitst tussen de ‘guest’-toegang (patiënten, bezoekers) en een ‘corporate’ gedeelte. Niemand is immers beheerder van zijn machine en we zullen opteren voor virtuele bureaus met een thin client, waarschijnlijk VDI. We moeten wel eerst nagaan of onze applicaties compatibel zijn met VDI voordat we op grote schaal beginnen te implementeren. Bovendien wordt de communicatie uitgebreid buiten de muren van het ziekenhuis, onder meer in het kader van de projecten AutOpital en HAD (Hospitalisation à Domicile – hospitalisering thuis) voor de behandeling van patiënten buiten de ziekenhuiscontext.

Voor het datacenter hebben we gekozen voor een modulaire infrastructuur in de vorm van containers buiten het gebouw. Door deze oplossing kunnen we capaciteit toevoegen of verwijderen op basis van de toekomstige behoeften, en de vooruitgang van de cloud.

Mobiliteit zal uiteraard alomtegenwoordig zijn, met de smartphone en de tablet als bevoorrechte tools om toegang te krijgen. Ook zal telegeneeskunde een belangrijke plaats innemen in het nieuwe ziekenhuis, terwijl technologieën als het geautomatiseerde onthaal van patiënten met behulp van een portaal of zelfs een robot (de robot Pepper zou kunnen worden getest om de haalbaarheid en de kostprijs van een dergelijke oplossing na te gaan, nvdr.) zeker zullen worden ingevoerd. Daarnaast wordt het geautomatiseerde transport van geneesmiddelen en afval een feit, met zelfs speciale en volledig geautomatiseerde liften.

Op het gebied van de applicaties zullen we zo dicht mogelijk bij het bed van de patiënt werken met de QR-code, wifi, RFID, mobiele apps en webdiensten. De bedoeling hierbij is om zoveel mogelijk informatie in het patiëntendossier te steken.

Naast dit grote project werken we uiteraard ook aan veiligheid en privacy, met name in het kader van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (de GDPR), en aan analytics om de besluitvorming te ondersteunen. Zo zullen we aan de hand van algoritmes en kunstmatige intelligentie zeer grote hoeveelheden data kunnen analyseren, terwijl robotica de patiëntenzorg zal vergemakkelijken.

Hoe evolueren uw IT-budgetten en -teams?

PIERRE JACMIN: Ons huidige team bestaat uit een veertigtal informatici, waaronder een twintigtal voor de ondersteuning, een tiental voor de applicaties en een tiental voor de infrastructuur. Wij behandelen ongeveer vijftig projecten per jaar, maar we doen geen grote in-house ontwikkelingen meer. We ontwikkelen alleen wat een hoge toegevoegde waarde voor het ziekenhuis kan betekenen en proberen daarbij het aantal applicaties te verminderen. Integratie is nu het sleutelwoord.

Het profiel van de informatici evolueert ook van ‘Zwitserse zakmessen’ naar fijngeslepen lemmeten. Laat ik het zo uitleggen: vroeger moesten informatici alles kunnen, maar nu werken ze meer doelgericht, of het nu met interne klanten is of met leveranciers, dankzij de ITIL- en ISO-normen. Bovendien beschikken we nu over projectmanagers die experts zijn in hun respectieve vakgebied en die de IT-teams naar een hoger niveau moeten tillen en laten vooruitgaan. Gelukkig werd er enkele maanden geleden een nieuw loonbeleid ingevoerd, waardoor we aantrekkelijker geworden zijn. We zijn trots op onze een relatief lage turnover, want de gezondheidssector is een boeiende sector.

De budgetten zijn de afgelopen jaren relatief stabiel gebleven. In het nieuwe ziekenhuis zal het aantal voltijdse equivalenten in de IT wel met de helft toenemen, terwijl de investeringen in IT om en bij de 30 miljoen euro zullen bedragen (in one shot voor de installatie van het nieuwe ziekenhuis, tegenover ongeveer 4 miljoen euro per jaar vandaag).

Ik voeg eraan toe dat IT in 2002 meer als een kostenplaats werd gezien, terwijl het nu betrokken is bij de algemene strategie.

Staan outsourcing en cloud op de agenda?

PIERRE JACMIN: Onze wens was en blijft om de kennis van ons ecosysteem binnen eigen muren te houden en de onderlinge relaties tussen de verschillende entiteiten van het ziekenhuis te beheren. We werken wel met externe krachten in zeer gespecialiseerde gebieden.

Cloud gaan we pas invoeren als 100 procent van onze behoeften is vervuld en als we 100 procent zekerheid hebben dat de veiligheid wordt gegarandeerd. Daarnaast wordt in een aantal van onze vakgebieden, zoals radiologie, geen latency aanvaard, wat niet ten gunste van cloud pleit.

Hoe ziet u uw rol als CIO?

PIERRE JACMIN: Als CIO ben ik zowel verantwoordelijk voor de technologie, het informatiesysteem als de infrastructuur. Sinds de fusie werd de technologie, en meer bepaald de biotechafdeling, ondergebracht bij IT voor een grotere samenhang. De toegangscontrole is bijvoorbeeld nauw verbonden met de informatica, en het internet of things zal deze rol nog versterken. Het technische beheer van het gebouw is voortaan sterk verbonden met IT. Als CIO ben ik lid van het directiecomité. Dat bestaat uit acht mensen die instaan voor het beheer van zowat 4.500 personeelsleden op zes sites. De algemene directie ondersteunt de IT steeds meer, zoals blijkt uit de toename van het personeel van mijn afdeling. De IT is duidelijk een sector waarin we moeten investeren, zowel qua personeel als qua uitrusting.

Mijn rol is niet fundamenteel veranderd. Het is immers de taak van de mens om de functie en de afdeling te laten evolueren. Zo dient de Prince 2-methodologie, die in eerste plaats wordt toegepast op IT, nu als basis voor elk nieuw project dat in het ziekenhuis wordt opgestart. Ook het beheer van projecten en processen, als onderdeel van het ‘business process management’, wordt toegepast op alle afdelingen van het ziekenhuis.

Marc Husquinet

“300 van onze artsen gebruiken nu al spraakherkenning”

“Het profiel van informatici evolueert van ‘Zwitserse zakmessen’ naar fijngeslepen lemmeten”

“Cloud gaan we pas invoeren als 100 procent van onze behoeften is vervuld en als we 100 procent zekerheid hebben dat de veiligheid wordt gegarandeerd”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content