Nieuw overlegplatform moet belangen van Belgische dronesector verdedigen

.

Verschillende private en publieke spelers die actief zijn rond drones, hebben samen een overlegplatform opgericht dat de Belgische dronesector moet ondersteunen. Het is de bedoeling om via de ‘Belgian Civil Drone Council’ continu overleg te plegen over regelgeving en over technologische en operationele onderwerpen, aldus de initiatiefnemers.

België telt 2.300 geregistreerde drones, 350 erkende operatoren en enkele dronebouwers, maar het aantal drones en gebruikers neemt steeds verder toe. Bovendien kent de drone ook steeds meer commerciële en maatschappelijke toepassingen. Die opgang brengt onder meer op het vlak van veiligheid nieuwe uitdagingen met zich mee.

Het overlegplatform, dat alle betrokken actoren uit de publieke en privésector wil samenbrengen, stelt zich daarom tot doel om via een aangepaste regelgeving de veiligheid van goederen, personen en van bemande en onbemande luchtvaartuigen beter te verzekeren. Er kunnen door het platform adviezen of voorstellen worden overgemaakt aan de overheidsinstanties. Daarnaast moet ook de verdere ontwikkeling van de dronesector in België aangemoedigd worden. Daarvoor moet via de Drone Council onder meer informatie en ervaring worden uitgewisseld.

Het initiatief voor het overlegplatform komt van het kabinet van federaal mobiliteitsminister François Bellot (MR), het Directoraat-Generaal Luchtvaart en de luchtverkeersleider Skeyes. Voorts zijn ook Agoria, Belgian Drone Federation (BeUAS), de Vlaamse dronefederatie EUKA en Skywin, de FOD Economie, de geïntegreerde politie, Defensie en de gewestelijke overheden betrokken bij het overlegplatform.

Het overlegplatform zal verschillende werkgroepen tellen. Die zullen zich buigen over onder meer operationele en technologische aspecten, de geleidelijke integratie van drones in het bemande luchtverkeer, onderzoeksprojecten en de veiligheid. Er wordt nog gezocht naar verschillende kandidaten die deel willen uitmaken van die werkgroepen.

Partner Content