Privacycommissie heeft geen problemen meer met digitale energiemeters

© thinkstock

De privacycommissie, die vorig jaar bedenkingen had bij de invoering van de digitale energiemeters, is tevreden met de bijkomende bescherming die de Vlaamse regering heeft ingevoerd. Als er voldoende onafhankelijkheid wordt gegarandeerd voor de beheerder van de persoonlijke gegevens, geeft de commissie haar groen licht.

Vlaanderen zet de stap naar digitale meters omdat de klassieke Ferrarismeters, die in elke woning hangen, niet meer worden gemaakt. De digitale variant biedt een aantal voordelen, zo moet de bewoner niet langer thuisblijven voor de opname van de meterstanden.

Een van de gevolgen van dat systeem is dat er plots heel wat gegevens kunnen worden verzameld over het energiegebruik die bijzonder waardevol zijn voor onder meer energieleveranciers. De gegevens mogen enkel naar de instanties die ze nodig hebben voor de energievoorziening, vindt de Privacycommissie. Dat moet ook anoniem gebeuren, zodat de gegevens niet kunnen worden gebruikt voor reclame.

De commissie gaat nu akkoord met het ontwerpdecreet, maar vraagt de regering wel om extra garanties voor de onafhankelijkheid van de beheerder van de persoonlijke gegevens. Er moet onder meer worden vastgelegd dat hij geen directe instructies mag ontvangen van de Vlaamse regering of andere betrokkenen.

Toestemming nodig

“De rol van de databeheerder is van cruciaal belang, die moet volledig onafhankelijk zijn werk kunnen doen”, reageert Energieminister Bart Tommelein. “Ook zal elke burger zijn of haar toestemming moeten geven voor het gebruik van de data van de digitale meter. Iedereen zal helder en transparant geïnformeerd worden over hoe en met welke doeleinden die energiedata worden verwerkt. Een onbezoldigde regeringsvertegenwoordiger in het bestuursorgaan van de databeheerder zal daar mee over waken.”

Volgens Tommelein (Open Vld) kunnen de meters worden ingevoerd vanaf januari 2019. Nieuwbouwwoningen komen het eerst aan de beurt. Op de nieuwe website Digitalemeter.be wordt alle informatie verzameld.

Partner Content