Rechtbank vernietigt boete die Airbnb kreeg van Toerisme Vlaanderen

Investeerders steken miljard dollar in Airbnb

De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel heeft de boete vernietigd die Toerisme Vlaanderen in september 2018 had opgelegd aan Airbnb.

Het Amerikaanse verhuurplatform had een boete van 25.000 euro gekregen omdat het weigerde gegevens van Vlaamse verhuurders door te spelen. Volgens de rechtbank had Toerisme Vlaanderen echter een te ruime interpretatie gegeven aan het Logiesdecreet. Dat heeft Belga vernomen van Toerisme Vlaanderen en het blijkt ook uit het vonnis van de rechtbank.

In september 2017, en opnieuw in februari 2018, had Toerisme Vlaanderen bij Airbnb de namen, adressen en contactgegevens opgevraagd van alle toeristische kamers en flats in Mechelen waarvoor het bedrijf op dat moment promotie maakte of bemiddelde. Airbnb weigerde, omdat het bedrijf van mening was dat Toerisme Vlaanderen die informatie niet op die ruime manier mocht opvragen. Toerisme Vlaanderen stelde daarop proces-verbaal op en gaf Airbnb een administratieve boete van 25.000 euro. Airbnb ging tegen die boete in beroep bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel en heeft daar nu gelijk gekregen.

Volgens Toerisme Vlaanderen mocht het in drie gevallen informatie over Airbnb-verhuurders opvragen: in het kader van een klacht over een toeristisch logies, in het kader van een steekproef, of als er twijfel bestond over de vraag of de logiezen voldeden aan de voorwaarden van het decreet. Dat was in de ogen van de rechtbank een foute en te ruime interpretatie van het decreet. Volgens de rechtbank moest het decreet immers zo gelezen worden dat Airbnb slechts in twee gevallen informatie moest verschaffen over haar verhuurders: in het kader van een klacht, of als er twijfel is over de vraag of de logiezen voldeden aan de voorwaarden van het decreet. De steekproef vormt voor de rechtbank geen derde geval. Toerisme Vlaanderen beraadt zich over verdere stappen in het dossier, klinkt het bij de administratie.

Partner Content