Rekenhof geeft Fedcom onvoldoende

Stefan Grommen Stefan Grommen est rédacteur de Data News.

Het Fedcom-project, het grootschalige erp-project van de federale overheid, haalt tot dusver nog niet de verhoopte kwaliteit. En ook het wettelijk kader rammelt. Dat blijkt uit het 166ste Boek van het Rekenhof, in de volksmond het ‘Blunderboek’.

Het Fedcom-project, het grootschalige erp-project van de federale overheid, haalt tot dusver nog niet de verhoopte kwaliteit. En ook het wettelijk kader rammelt. Dat blijkt uit het 166ste Boek van het Rekenhof, in de volksmond het ‘Blunderboek’.

Even recapituleren: eind 2007 kloeg het Rekenhof al eens over de traagheid van de overheid in het grote it-project voor de federale boekhouding, Fedcom. Een half jaar eerder had overheid na veel getreuzel IBM, CSC en Oasis ingeschakeld voor Fedcom, goed voor een budget van 16,4 miljoen euro. Daar kwam nog eens 2,7 miljoen euro voor de aankoop van de hardware bovenop. De gekozen technologie was SAP. [Precies een jaar geleden] kreeg Data News de bevestiging dat het project op 1 januari 2009 eindelijk van start ging in een proefversie bij 4 horizontale POD’s (programmatorische overheidsdiensten) en de FOD Volksgezondheid (een middelgrote FOD).

Het Rekenhof zegt het systeem nu in de eerste helft van 2009 te hebben onderzocht. En echt vrolijk doet het daar niet over: “het Fedcom-systeem beantwoordt momenteel nog niet aan de voorgestelde kwaliteitsnormen.” Het somt onder meer technische moeilijkheden en een gebrek aan gebruiksvriendelijkheid op, naast onder meer de eigen beperkte toegang (lees: controle) van het Rekenhof op de transacties, ontoereikende financiële rapportering, onvoldoende kredietbewaking en onvoldoende auditmogelijkheden.

Daarnaast stoort het Rekenhof zich aan het feit dat het wettelijke kader voor het gebruik van Fedcom en de boekhoudkundige regels nog steeds niet in orde is. Er is dan wel de programmawet van 22 december 2008 en een omzendbrief van de toenmalige staatssecretaris van Begroting Melchior Wathelet, maar de nodige uitvoeringsbesluiten ontbreken nog steeds. Volgens het Rekenhof vormt dat een groot risico voor het welslagen van het project, onder meer voor wat betreft de contracten met IBM en co. en de verantwoordelijkheden voor het budgettaire proces.

Minister van Begroting Guy Vanhengel reageert op de kritiek van het Rekenhof dat het de bedoeling is om begin 2010 zoveel mogelijk uitvoeringsbesluiten van kracht te laten worden. Wat betreft de technische kritiek van het Rekenhof erkent hij dat “door de keuze om een standaardoplossing te implementeren, in casu via de erp SAP, er soms moet worden ingeboet op de gebruiksvriendelijkheid van het systeem. Maar met de nodige ervaring, het creëren van varianten en adequate opleidingen zullen gebruikers vlotter met de applicatie kunnen omgaan.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content