Schaalbaar en ‘policy-driven’

Els Bellens
Els Bellens Technologiejournaliste bij Data News

Het Ziekenhuis Oost-Limburg zag zich geconfronteerd met een explosie aan data. De oplossing? Een schaalbare back-up gebaseerd op stevige policies.

Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) is een netwerk van ziekenhuizen en instellingen in Genk, Lanaken en Waterschei. Tot voor kort had de groep een bijzonder diverse reeks back-upoplossingen, van SQL-databases over Oracle en VMWare. Een groeiend aantal digitale toepassingen, die elk met hun eigen gegevens kwamen die moeten worden geback-upt, zorgden er echter voor dat er verandering moest komen. “Dat was een volledige wildgroei, wat het moeilijk maakt om eenduidig aan back-up en recovery te doen. Daarom kwam de vraag naar een eenvormig systeem, waarin al die faciliteiten in één product zaten. Zo konden we qua opslag evolueren naar een systeem dat oneindig schaalbaar is”, aldus Kurt Gielen, ICT Operations Manager bij ZOL. Bedoeling was om het geheel zo veel mogelijk te consolideren. “Zodat we ons konden concentreren op medische applicaties, want dat is het belangrijkste voor een ziekenhuis”, zegt Gielen. “Back-up is heel belangrijk, maar elke minuut die we daarin steken, wordt niet aan eindgebruiker besteed.”

De operationele overhead werd voor een deel weggenomen – Kurt Gielen, ICT Operations Manager bij ZOL

Tweeledig

Orange Cyberdefense, de leverancier van netwerk en security voor ZOL, stelde een tweeledige oplossing voor, zegt Gielen: “Orange is heel proactief gekomen met een oplossing die voor ons een goed verhaal kon zijn. Ze hebben die uitgewerkt en ons voor een stuk overtuigd.”

Het systeem bestaat enerzijds uit een Rubrik-oplossing die het beheer van de data voor zich neemt. Daarmee kan het ziekenhuis back-ups baseren op policy. “Dat is voor ons een belangrijk selling point“, zegt Gielen. “Klassieke back-up tools gaan typisch vragen wat, wanneer, en met welke frequentie je wilt back-uppen, maar hier is de businessinsteek anders. Wij werken nu met objectieven rond herstel: hoeveel dataverlies mag je hebben en hoe snel ben je terug online.”

Op die manier gaat bijzonder belangrijke data bijvoorbeeld een steviger policy krijgen, zodat ze vaker en op meer plaatsen worden opgeslagen. Minder relevante data kan dan op iets goedkopere manier gestockeerd worden. Rubrik zal die back-ups ook zelf plannen op momenten die het beste uitkomen. “Anders worden alle back-ups bijvoorbeeld om vier uur ’s nachts gemaakt, waardoor er op dat moment niets meer draait,” aldus Gielen.

Zelf bepalen waar de data komt

Naast die oplossing voor het beheer, ging ZOL naar Cloudian voor de eigenlijke opslag. “We wilden daar een opslaglocatie buiten het ziekenhuis, om veilig en ontdubbeld te zijn, maar met de vrijheid om te groeien in de toekomst”, zegt Gielen daarover. Met de Cloudian-oplossing kan de data dan ook zonder veel problemen in verschillende datacenters worden gezet. “Zo kunnen we ook werken met grote hyperscalers, ” zegt Gielen, “en via policies gaan bepalen welke data waar worden gezet.”

Ondertussen draait de nieuwe installatie een tweetal jaar.

Al bij al is Gielen tevreden over de implementatie, in vergelijking met het oude versplinterde systeem. “De operationele overhead werd voor een deel weggenomen”, zegt hij. “Daarnaast worden we meer en meer geconfronteerd met de vraag wat de businesswaarde van een proces of dataset is, en hoe moet je dat vertalen naar een policy. Dat policy driven verhaal maakt dat je daarover moet nadenken. Soms kom je tot de conclusie dat bepaalde kritische data voordien niet als kritisch behandeld werd, terwijl andere data misschien meer opslag en capaciteit innam dan nodig.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content