Sociale partners stellen actieplan digitalisering voor: ‘Anders dreigt Vlaanderen achterop te hinken’

© Getty Images/iStockphoto

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), het adviesorgaan waarin de Vlaamse werkgeversorganisaties en vakbonden samen zetelen, heeft een actieplan digitalisering uitgewerkt. “Als we nu niet handelen en anticiperen, dreigt Vlaanderen achterop te hinken omdat andere landen de transitie sneller maken”, klinkt het.

De SERV noemt het tekenend dat België in 2018 op de achtste plaats staat op de Europese index voor digitale economie en maatschappij, terwijl dat in 2016 nog de vijfde plaats was. Dat komt niet doordat België achteruitgaat, maar wel doordat andere landen een grotere vooruitgang boeken. Het onderwijs, de arbeidsmarkt, de economie en de overheid in Vlaanderen moeten zich dan ook sneller aanpassen aan de digitaliseringstrend, aldus de SERV.

Programmeren

In het leerplichtonderwijs moet de opleiding ICT bijvoorbeeld naar een hoger niveau getild worden. Niet enkel toepassingen zoals Word en Excel moeten op het programma staan, maar vooral ook digitale vaardigheden zoals programmeren, inzicht in algoritmes en cybersecurity. “De meest verspreide talen wereldwijd zijn niet het Engels of het Chinees, wél universele programmeertalen als Java, C en Python”, klinkt het in het actieplan. In het hoger onderwijs moet ook het gespecialiseerde aanbod voor artificiële intelligentie uitbreiden. Bedrijven en organisaties moeten meer inzetten op werkplekken waar leren actief gestimuleerd wordt.

Tegelijk waarschuwt de SERV dat de digitalisering niet enkel voor hoger opgeleiden weggelegd mag zijn. “Speciale aandacht moet gaan naar kwetsbare groepen en naar bedrijven, werkenden en werkzoekenden die achterblijven op vlak van innovatie en competenties”, stelt Caroline Copers, ondervoorzitter van de SERV.

‘Digitale agenda nodig voor alle beleidsdomeinen’

De Vlaamse sociale partners zien in dit alles een belangrijke rol weggelegd voor de Vlaamse regeringsleider. “Een volwaardige digitale agenda is nodig voor alle beleidsdomeinen. De huidige en toekomstige minister-president hierin een sterke, coördinerende en sturende rol geven, zou de versnelling een boost moeten geven”, besluit SERV-voorzitter Hans Maertens.

Huidige minister-president Geert Bourgeois zegt in een reactie dat zijn regering van digitalisering al een topprioriteit heeft gemaakt. “Maar digitalisering is niet alleen een zaak van de overheid, ook het bedrijfsleven heeft een verantwoordelijkheid”, zegt Bourgeois. “Ik roep het bedrijfsleven op om gebruik te maken van alle instrumenten die Vlaanderen aanbiedt en vooral om zijn medewerkers in deze snel veranderende tijden levenslang bij te scholen.”

Bourgeois nodigt de SERV uit voor een gesprek, samen met ministers van Onderwijs Hilde Crevits, van Bestuurszaken Liesbeth Homans en van Werk, Economie en Innovatie Philippe Muyters.

Partner Content