Succesvolle Europese ‘cyber stress test’

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

De recente ‘Cyber Europe 2010’ simulatieoefening van een cyberincident/aanval was succesvol, aldus Enisa. In Berlijn werden de eerste interim-conclusies toegelicht.

De recente ‘Cyber Europe 2010’ simulatieoefening van een cyberincident/aanval was succesvol, aldus Enisa. In Berlijn werden de eerste interim-conclusies toegelicht.

Dr. Udo Helmbrecht, executive director van het Europese informatieveiligheidsagentschap Enisa, lichtte in Berlijn de eerste resultaten van de ‘Cyber Europe 2010’-oefening toe. Het was “de eerste succesvolle ‘cyber stress test’ voor Europa. Aan alle gestelde doeleinden werd voldaan door het testen van Europa’s paraatheid om het hoofd te bieden aan online dreigingen tegen de kritieke infrastructuur waar de burgers, overheid en bedrijfsleven gebruik van maken.” De oefening zelf bleek een goed evenwicht te houden tussen technische en communicatie aspecten.

Het succes van de oefening heeft in eerste instantie betrekking op de lessen die kunnen worden geleerd om toekomstige reacties op incidenten/aanvallen beter te maken. Zo blijkt er nog een gebrek aan paraatheidsmaatregelen in de lidstaten, die ook reëel kunnen worden getest. Hieraan wordt evenwel door heel wat lidstaten van de Europese unie gewerkt. De oefening was voorts een eerste stap in het proces om een vertrouwensrelatie te creëren tussen de Paneuropese deelnemers. “Meer samenwerking en informatie-uitwisseling is nodig”, klinkt het dan ook luid en duidelijk. Zo blijken de lidstaten niet precies te weten hoe de andere lidstaten dergelijke problemen aanpakken.

Vanzelfsprekend komen er in de toekomst nog meer oefeningen, waaraan ook de private sector zou moeten deelnemen. Voor dergelijke toekomstige oefeningen moet overigens meer voorbereidingstijd worden uitgetrokken. Ondertussen worden de lidstaten aangemoedigd om oefeningen op nationaal niveau te organizeren, allicht met de hulp van Enisa.

Begin 2011 zal een volledig rapport over de oefening, na analyse van logs en dergelijke meer, worden gepubliceerd.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content