Vande Lanotte wil strengere regels voor registratie van .be-domeinnamen

Frederik Tibau expert Digital Innovation & Growth bij Agoria

De FOD Economie wil dat .be domeinnamen enkel nog kunnen geregistreerd worden van binnen de EU. Bovendien zouden ondernemers die een online handeltje willen opzetten een extra ‘verklaring’ moeten afleggen wanneer ze een .be willen vastleggen.

De FOD Economie wil dat .be domeinnamen straks enkel nog door personen of organisaties kunnen geregistreerd worden die gevestigd zijn op het grondgebied van de EU. Bovendien zouden ondernemers die een online handeltje willen opzetten een extra ‘verklaring’ moeten afleggen wanneer ze een .be willen vastleggen. “Met nieuwe beperkingen komen in een land dat wil inzetten op export, hoe absurd is dat?” Binnen enkele dagen krijgt het parlement een nieuw wetsontwerp voorgeschoteld waarin gesteld wordt dat .be-domeinnamen enkel nog door Europese bedrijven of natuurlijke personen gevestigd in Europa kunnen worden geregistreerd. Het Kabinet van Minister van Economie Johan Vande Lanotte (SP.A) meent immers dat Belgische consumenten te gemakkelijk misleid kunnen worden door niet-Europese organisaties en malafide entrepreneurs. Aangezien een beperking tot België niet kan omwille van de regelgeving vanuit Europa, beperkt men zich tot de landen van de EU, naar analogie met onder meer Frankrijk (.fr).

Vandaag kan een Chinees bijvoorbeeld een .be-domeinnaam registreren, en via die weg namaakgeneesmiddelen proberen te verpatsen in ons land. Vraag is of een beperking van de registraties tot de 27 landen van de Europese Unie iets kan doen aan dergelijke frauduleuze praktijken. Diezelfde Chinese ondernemer kan vanuit Madrid of vanuit Bulgarije immers even goed een .be-domeinnaam aanvragen onder een al dan niet valse naam. Geen haan die er naar zal kraaien.

Bovendien is het zo dat, wanneer we kijken naar een land als Frankrijk waar er een berpeking geldt voor .fr, het aantal fraudegevallen daar niet veel lager ligt dan in landen met een volledig open systeem zoals België en Nederland.

Raakt het wetsontwerp gestemd, dan zou de overheid met andere woorden een .be domeinnaam ontzeggen aan Belgen die in het buitenland wonen en niet geregistreerd staan in de EU, terwijl eender wie die op één of andere manier geregistreerd staat binnen de grenzen van het Continent, dat wel zou kunnen.

E-commerce In het nieuwe wetsontwerp staat ook dat ondernemers die een online handeltje willen opzetten een extra ‘verklaring’ moeten afleggen wanneer ze een .be willen vastleggen. Of zoals het letterlijk gesteld wordt in het document: ‘de registratie van een domeinnaam gebeurt op basis van de verklaring van de aanbieder van de dienst van de informatiemaatschappij die zal worden geleverd via die domeinnaam.’

Concreet zou dit betekenen dat én DNS.be (de registry verantwoordelijk voor .be), én de verkopers van .be domeinnamen én de FOD Economie bijkomende administratieve lasten en kosten zouden moeten dragen, om een probleem te regelen dat eigenlijk nauwelijks kan worden becijferd.

De eis tot het afleggen van een verklaring zou ook kunnen leiden tot een verschraling van het aanbod aan .be-registratiediensten. Grote domeinnaamverkopers zouden immers kunnen afhaken als ze geconfronteerd worden met een extra administratieve rompslomp voor .be domeinnamen. Een bron dicht bij het dossier gaat er alvast van uit dat dit zou kunnen leiden tot flinke prijsstijgingen voor de eindgebruikers.

BIPT Pittig detail is dat het BIPT een negatief advies zou uitgebracht hebben over het wetsontwerp van het kabinet Vande Lanotte, maar dat dat advies vakkundig genegeerd werd. “In elk geval zou men toch mogen verwachten dat een land dat er prat op gaat één van de meest open economieën in de wereld te zijn, die visie ook doortrekt in het registratiebeleid voor de .be zone”, reageert ceo Jonas Dhaenens van Combell, de grootste .be-verkoper in ons land.

“Nu lijken we de andere richting op te gaan door bijkomende administratieve lasten te willen opleggen om zaken te kunnen doen via een .be domeinnaam. Dat is niet enkel compleet absurd, het is nefast voor de e-commerce. Eigenlijk keren we terug in de tijd. Straks moeten we opnieuw formulieren gaan invullen wanneer we een .be willen registreren.”

“Als de overheid meer controle wil over de .be-sites waarop illegale dingen gebeuren, dan zou ze beter een soort van ‘notice & action’-procedure uitdokteren die ons in staat stelt om snel en accuraat te kunnen reageren door malafide websites gemakkelijk offline te kunnen halen”, gaat Dhaenens verder. “Maar als je .be gaat dichttimmeren – Vande Lanotte dacht aanvankelijk aan een beperking tot België, gelukkig mag dat niet van Europa – dan zorg je er voor dat de fraudeurs onder een valse naam gaan registreren, of dat ze de Belgische consumenten benaderen vanuit een .com of een .net. En dan kan je er al helemaal niets meer tegen beginnen.”

NationaliseringVorig jaar ontdekte Data News nog dat Johan Vande Lanotte (SP.A) plannen had om DNS.be te nationaliseren en onder de bevoegdheid van de FOD Economie te brengen. De SP.A ziet het immers als een taak van de overheid om iets cruciaals als de Belgische tld te beheren, bij de andere partijen leeft dat minder.

De piste van de nationalisering lijkt voorlopig verlaten te zijn, maar een op het eerste zicht weinig efficiënte beperking van de registraties tot de EU 27 en een nieuw soort van ‘verklaring’ lijkt het kabinet er nu toch door te willen drukken.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content