Vasco, LSEC in Europees privacyproject

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Tools voor innovatieve bedrijven op het gebied van cyber security en privacy – dat is het doel van het Europese IPaCSO project, waaraan zowel Vasco als LSEC deelnemen.

In het kader van het Europese 7de Framework voor Onderzoek en Technologische ontwikkeling brengt het IPaCSO-project (Innovation Framework for Privacy and Cyber Security Market Opportunities) zowel academische als industriepartners samen. Het doel is de ontwikkeling van een framework om nieuwe mogelijkheden in de markt voor cyber security en privacy te onderkennen, in te schatten en hiervoor nieuwe en innovatieve producten te ontwikkelen. Naast het Ierse Waterford Institute of Technology en het Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung bieden ook securityspecialist Vasco Dat Security en de Belgische securityvakvereniging LSEC hieraan hun medewerking.

IPaCSO moet resulteren in een methodologie voor een snellere ontwikkeling van tools die cyber security en privacy, evenals een meer veilig gebruik van ict moeten bevorderen. Daarnaast zal het project bedrijven helpen bij het vinden van de nodige financiering, en zorgen voor een begeleiding door gezaghebbende bedrijfsleiders. Het project loopt tot oktober 2015.

Partner Content