Vitaminekuur voor FedMAN

FedICT heeft in samenwerking met Belnet het federale overheidsnetwerk FedMAN vernieuwd dat herdoopt wordt tot FedMAN II. De federale ambtenaren beschikken nu over een verbinding van 1 gigabit per seconde, zonder volumebeperkingen.

Het FedMAN netwerk (Federal Metropolitan Area Network) dat de federale administraties verbindt met elkaar, de burger, de e-govtoepassingen en met het internet, heeft het drie jaar probleemloos uitgehouden. Een aantal Federale Overheidsdiensten (FOD’s) zoals Financiën of Justitie, dreigden echter een verzadigingspunt te bereiken. Omdat de gebruikte bandbreedte jaarlijks verdubbelt, besliste de regering vorig jaar bij monde van Fedict om FedMAN I te moderniseren. De opdracht voor het ontwerp en de uitbouw van het nieuwe netwerk werd toevertrouwd aan de overheidsdienst Belnet die kan bogen op een uitgebreide ervaring met snelle en veilige computernetwerken. FedMAN II integreert MPLS technologie (multiprotocol label switching). Fedict laat weten dat de invoering van het FedMAN II netwerk volledig afgerond is en ten dienste staat van alle federale ambtenaren in Brussel, samen zo’n 80.000 mensen op 24 locaties. Met FedMAN II zijn nu ook volledig afgeschermde verbindingen, beter bekend als vpn’s, mogelijk.Tijdens de concept- en ontwerpfase werkten 3 Belnet- en Fedict-medewerkers een jaar lang full time aan het project. De migratie van FedMAN I naar FedMAN II nam twee weken en 10 mensen in beslagHet budget voor FedMAN II is hetzelfde als voor FedMAN I en bedraagt 8 miljoen euro over 4 jaar. Dit bedrag wordt niet alleen gebruikt voor een upgrade van de bandbreedte met een factor 10, maar ook voor de realisatie van FedWAN (Federal Wide Area Network), een project van snelle netwerktoegang voor federale overheidsdiensten in andere steden.

Partner Content