Vlaamse sociale partners bepleiten snelle uitrol 5G

.

Digitalisering moet een speerpunt zijn van een Vlaams economisch relancebeleid. Dat adviseren de sociale partners. Daarom is er nood aan een snelle uitrol van 5G.

De Vlaamse sociale partners, verenigd in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), hebben de krijtlijnen uitgetekend voor een Vlaams economisch relancebeleid, om onze economie extra zuurstof te geven na de coronacrisis. Speerpunten van dat beleid moeten onder meer de digitalisering zijn en de versterking van de Vlaamse innovatiekracht, in lijn met de Europese green deal.

Vertraging door onenigheid

Heel concreet bepleiten de sociale partners een snelle uitrol van 5G: het mobiele netwerk dat supersnel internet en heel wat nieuwe digitale toepassingen mogelijk maakt. De veiling van spectrum om 5G in België uit te rollen, loopt echter vertraging op door politieke onenigheid over de verdeling van de opbrengst tussen de federale overheid en de gewesten. De sociale partners vinden alvast dat Vlaanderen ‘moet meesurfen op de golf van digitalisering die door covid-19 wordt versterkt en versneld’, klinkt het in het advies Krijtlijnen voor een Vlaams economisch relancebeleid.

‘Terughoudendheid’

Er is bijgevolg nood aan een ‘optimalisering van de digitale infrastructuur, onder meer door de uitrol van 5G met aandacht voor de gezondheids- en veiligheidsrisico’s’, klinkt het. Over de budgettaire impact van het relancebeleid is de SERV nog volop met een advies bezig. De Nationale Bank waarschuwde vorige week nog dat ons land in feite niet beschikt over miljarden om de economie na de coronacrisis aan te zwengelen. Gouverneur Pierre Wunsch bepleitte dan ook ’terughoudendheid’ bij het opstellen van een relanceplan.

Partner Content