Vlaanderen krijgt volwaardige Gamehub

Benjamin Dalle

Er komt een volwaardige Gamehub in Vlaanderen, een fysieke locatie waar gameontwikkelaars kunnen samenwerken en ideeën uitwisselen. De Gamehub is één van de speerpunten in de nieuwe visienota ‘Level Up’ van Vlaams minister van Media Benjamin Dalle, die zaterdag werd voorgesteld op het FACTS-festival in Gent.

De gamesector doet het steeds beter, zowel in Vlaanderen als wereldwijd. Zo nam het aantal Belgische gamebedrijven tussen 2017 en 2020 toe van 65 tot 84, waarvan het merendeel in Vlaanderen actief zijn. Ook wereldwijd winnen games aan belang: de afgelopen vier jaar nam de wereldwijde omzet van de gamessector toe met 52 procent tot bijna 180 miljard. Onlangs keurde de Vlaamse regering de visienota ‘Level Up Vlaanderen’ van Vlaams minister Dalle goed. Hiermee wil de CD&V-minister het potentieel van de Vlaamse gamesector beter benutten.

In de nota staan 25 voorstellen voor de komende jaren. Eén van de belangrijkste uitdagingen voor de lokale gamesector is het vinden van voldoende financiële middelen om projecten te realiseren. Daarom wordt het budget van het Gamefonds van het VAF (Vlaams Audiovisueel Fonds) fors opgetrokken. In 2022 stijgt het budget, dankzij relancemiddelen, tot 2,9 miljoen euro, vervolgens zal het budget vanaf 2023 structureel worden verhoogd van 1,7 miljoen euro tot 2,7 miljoen. Verder is het de bedoeling om een Vlaamse Gamehub op te richten, een fysieke locatie waar ontwikkelaars kunnen samenwerken en ideeën uitwisselen.

Het moet het ‘kloppend hart’ van de Vlaamse gamesector worden.Volgens minister Dalle bewijzen tal van voorbeelden uit het buitenland (Finland, Nederland) dat zo’n hub een enorme boost kan geven aan de gamesector. Bedoeling is om tegen de zomer een beslissing te nemen over de finale invulling van de Gamehub zodat er in het najaar van start kan worden gegaan. ‘De Vlaamse gamesector wordt echt onderschat, er is heel wat groeipotentieel, ook buiten de klassieke games’, zegt minister Dalle. ‘Games kunnen een heel belangrijke rol opnemen in onze samenleving, denken we maar aan het onderwijs of aan het mentaal welzijn van kinderen en jongeren. Met deze visienota brengen we de sector naar een hoger niveau.’

Partner Content