VS en Europa voor een veiliger internet voor kinderen

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

De VS en Europa tekenden een ‘joint declaration’ met het oog op een veiliger internet voor kinderen.

De VS en Europa tekenden een ‘joint declaration’ met het oog op een veiliger internet voor kinderen.

In Londen werd door Neelie Kroes, EU Commissaris en onder meer verantwoordelijk voor de ‘digitale agenda’, en Janet Napolitano, de VS Secretatry of Homeland Security, een verklaring ondertekend met het oog op een nauwere samenwerking rond het thema van een veilig internet voor kinderen. Dat slaat niet alleen op een veilig gebruik van het internet door kinderen, maar ook op de bescherming van kinderen tegen – in het bijzonder seksueel -misbruik door derden.

Voor dat laatste wil men voortbouwen op het werk van de Virtual Global Taskforce, een samenwerkingsverband tussen politie- en ordediensten in de VS, Canada, Groot Brittannië, Italië, Australië, Nieuw Zeeland en de Verenigde Arabische Emiraten. Voorts zijn ook Interpol en Europol actief in de taskforce. Deze taskforce heeft sinds zijn oprichting in 2003 al aan verscheidene internationale acties tegen seksueel kindermisbruik deelgenomen, en werkt actief mee aan de bestrijding van sekstoerisme.

Voorts zullen ook de ouders van kinderen en andere belanghebbenden (ook in de ict-industrie) meer bewust worden gemaakt van de gevaren, en inspanningen te leveren zodat ze kinderen met een gerust hart gebruik kunnen laten maken van het internet. Voor dat laatste zullen de landen niet alleen nauwer samenwerken in het kader van de volgende Europese Safer Internet Day (5 februari 2013), maar algemeen aan een grotere bewustwording van de online gevaren werken. In België kunnen belangstellenden hiervoor terecht bij onder meer Child Focus (met informatie in het Nederlands en het Frans). Ook het Europese Netwerk- & Informatie Security Agentschap (ENISA) biedt heel wat informatie.

In mei van dit jaar werd overigens al een ‘Europese strategie voor een beter internet voor kinderen‘ gepubliceerd. Hierin wordt gevraagd om meer tools voor internet-inhoud die aangepast is aan de leeftijd van de gebruikers, evenals het creëren van die inhoud zelf. Voorts moet ook de bewustwording worden aangescherpt en de rapporteringstools bij problemen makkelijker bruikbaar zijn. De ict-industrie wordt gevraagd om meer kindvriendelijke privacy-settings in te bouwen, en te voorzien in meer middelen voor ouders om controle op de internet-consumptie door kinderen uit te oefenen.

Partner Content