Wetsontwerp versterkt rol Fedict

© Belga
Stefan Grommen Stefan Grommen est rédacteur de Data News.

De ministerraad heeft een wetsontwerp goedgekeurd dat het voor de overheid mogelijk maakt om veel makkelijker elektronische gegevens uit te wisselen en te kruisen via een ‘federale kruispuntbank’. Dat levert voor de burgers en de bedrijven een aantal voordelen op en maakt het voor de overheid eenvoudiger om fiscale en sociale fraude op te sporen. Voor de federale overheidsdienst voor ict Fedict betekent de wet een versterking van zijn positie. De federale overheid kon in het verleden ook al een aantal gegevens kruisen, maar onder meer omwille van privacyredenen bleef dat beperkt. Het ontwerp veegt al de bestaande obstakels van tafel en zorgt ervoor dat de gegevens over burgers en bedrijven die nu over de verschillende databanken verspreid zitten aan elkaar kunnen worden gekoppeld.

De ministerraad heeft een wetsontwerp goedgekeurd dat het voor de overheid mogelijk maakt om veel makkelijker elektronische gegevens uit te wisselen en te kruisen via een ‘federale kruispuntbank’. Dat levert voor de burgers en de bedrijven een aantal voordelen op en maakt het voor de overheid eenvoudiger om fiscale en sociale fraude op te sporen. Voor de federale overheidsdienst voor ict Fedict betekent de wet een versterking van zijn positie.

De federale overheid kon in het verleden ook al een aantal gegevens kruisen, maar onder meer omwille van privacyredenen bleef dat beperkt. Het ontwerp veegt al de bestaande obstakels van tafel en zorgt ervoor dat de gegevens over burgers en bedrijven die nu over de verschillende databanken verspreid zitten aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Ook de databanken van andere overheden en die van bedrijven kunnen worden gekruist, maakten de bevoegde staatssecretarissen Hendrik Bogaert (CD&V, Ambtenarenzaken) en John Crombez (sp.a, Fraudebestrijding) bekend.

Voor burgers betekent het wetsontwerp vooral tijdswinst. Ze zullen bijvoorbeeld maar één keer meer een bepaald soort informatie moet doorspelen aan de overheid of zullen vooral ingevulde documenten opgestuurd krijgen. Rechten zullen voortaan ook automatisch worden toegekend. Wie bijvoorbeeld de geboorte van een kind meldt via eBirth zal automatisch kindergeld ontvangen zonder daarvoor formulieren te moeten opsturen naar het bijslagfonds en het ziekenfonds. Bedrijven zullen kunnen worden opgericht in drie dagen tijd, via eDepot. Personeelsadministraties of sociale secretariaten zullen hun databanken rechtstreeks aan die van de overheid kunnen koppelen. Voor de overheidsdiensten zal het het werk vaak vereenvoudigen, bijvoorbeeld op vlak van fiscale en sociale fraude. De bevoegde diensten zullen in de toekomst veel gerichter controles kunnen uitvoeren.

Fedict En ook opmerkelijk: de positie van Fedict wordt zo wettelijk aanzienlijk versterkt. Technologisch zal er immers weinig veranderen met de (wettelijke) creatie van die ‘kruispuntbank’. “Dat deed Fedict eigenlijk al lang. Voordien moest Fedict echter voor elke toegang die ze wilden creëren tot gegevens toelating vragen aan de privacycommissie. En dat nam heel veel tijd in beslag”, vertelt ons Christine Mahieu, adviseur informatisering op het kabinet van staatssecretaris Hendrik Bogaert. “Nu wordt er een wettelijk kader gecreëerd om dat te doen. Via dit wetsontwerp wordt Fedict sterker: een echte integrator, een trusted party.”

Zo begint het erop te lijken dat Bogaert van Fedict stukje bij beetje de spil in het federale ict- en e-govbestel wilt maken. Het onlangs uitgelekte plan van Bogaert om bij de federale overheid aan ‘ict-pooling’ te gaan doen, neigde ook al in die richting. De gesprekken daarover – zo werd ons op het kabinet bevestigd – zijn momenteel aan de gang.

Bron: Belga

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content