Zes op de tien Belgen willen online geen persoonlijke gegevens delen

De meerderheid van de Belgen juicht online verrichtingen via smartphones toe, maar blijft wel waken over zijn privacy. Maar liefst zes op de tien Belgen willen online geen persoonlijke data delen.

Dat moet blijken uit een onderzoek van de online identificatie-app “itsme”, naar aanleiding van de Europese maand van de cyberveiligheid.

Uit het onderzoek, dat werd afgenomen bij 1.015 Belgen in het bezit van een smartphone, blijkt dat de gemiddelde Belg 17 apps op zijn smartphone heeft. In Vlaanderen behoren Facebook en de NMBS tot de populairste apps.

In deze digitale wereld blijft privacy echter een belangrijk aandachtspunt. Bijna 6 op de 10 Belgen willen online geen persoonlijke data delen. Ze hebben weinig moeite met hun voornaam, geslacht, nationaliteit en vrijetijdsbesteding, maar gegevens delen die veeleer een privékarakter hebben, zoals familienaam, adres of inkomen, ligt veel moeilijker.

Opvallend: hoe commerciëler de sector in kwestie, hoe wantrouwerig de Belg wordt over zijn privacy. De Belg is wel vragende partij om meer verrichtingen online te kunnen, zolang zijn privacy niet in het gedrang komt. Qua identificatiemethodes is 97 procent van de Belgen vertrouwd met de bankkaart en de bijhorende kaartlezer. Het blijft ook de methode die het meeste gebruikt wordt, aangezien 66 procent van de bevraagde personen er gebruik van maakt, meer dan van de elektronische identiteitskaart en de ad-hoc kaartlezer (54 procent) of van hun logingegevens bij Facebook of Google (45 procent).

Uit het onderzoek blijkt ook dat 8 procent van de Belgen al eens het slachtoffer van phishing is geweest. Meer dan zes op de tien Belgen (66 procent) denkt dat het niet bij die ene keer zal blijven. En van de 92 procent Belgen die nooit met identiteitsfraude te maken had, is 65 procent er redelijk sterk tot absoluut van overtuigd dat het ook hen vroeg of laat overkomt.

Partner Content