Zijn we met de IT-afdeling wel met de juiste dingen bezig?

De Chief Information Officer is dood, lang leve de’ Chief Information Asset Manager’.

De Chief Information Officer is dood, lang leve de’ Chief Information Asset Manager’.

Vijftien jaar lang heb ik die titel van cio gedragen doorheen allerlei technologische , organisatorische en culturele veranderingen en pas sinds kort vraag ik me af wat ie eigenlijk inhield en of deze benaming uiteindelijk nog steeds de lading dekt. Onder ‘Chief’ drukt men een bepaalde senioriteit uit. Onder ‘informatie’ verstaat men alles wat kennis of bepaaldheid toevoegt en onder ‘Officer’ iemand die leiding geeft. Toch denk ik niet dat de omschrijving de activiteiten die ik uitgeoefend heb, terdege dekt. De doelstelling van een cio gaat toch iets verder. De voornaamste insteek van deze functie was ervoor te zorgen dat de informatie en de bedrijfsprocessen van een organisatie dusdanig gebruikt en geharmoniseerd kunnen worden dat ze aansluiten op de strategie en de prioriteiten van het bedrijf en aldus een meerwaarde leveren aan het bedrijf. Die omschrijving komt ook overeen met de definitie die men aan Information Asset Management geeft. Zelf geloof ik dat hier de grootste uitdaging voor de nieuwe cio ligt.

Digitale informatie wordt meer en meer als een cruciale en waardevolle component behandeld in een organisatie. Ook omdat je vaststelt dat zeer waardevolle informatie zoals procesgegevens, environment en strategische gegevens ook door andere diensten dan door de klassieke it-afdeling worden behandeld en soms ook beheerd. Vandaag houdt de it-afdeling zich nog vooral bezig met het beheren en beschermen van informatie eigen aan het administratieve, logistieke en operationele proces. Het beheer van hedging-, treasury-, knowledge managementdata en van strategische plannen , patenten en procesgerelateerde data werd al eens overgelaten aan andere departementen. Soms was dit het gevolg van werkdruk , prioriteiten of kostendruk. Daar komt dan nog de complexiteit en informatie-overflow , kenmerkend voor een ‘extended enterprise’ bij en de multiculturaliteit eigen aan zo’n ‘extended enterprise’ zet het functioneren van de cio extra onder druk. Want die cio moet tenslotte globale oplossingen zien te formuleren. “Een kat zou er soms zijn jongen niet in terugvinden”.

De vraag die men zich op een bepaald moment moet stellen is: zijn we met de it-afdeling wel met de juiste dingen bezig? Beantwoorden we nog steeds aan de verwachting van onze vroegere klant of aan die van de huidige klanten? Of beter, bedienen we de juiste klanten of doelgroep? Collega’s zou ik aanraden om alle belangrijke bedrijfsprocessen per business unit in kaart te brengen , dan de informatiebehoefte voor het goed functioneren van dat bepaalde bedrijfsproces uit te schetsen, de waarde te bepalen van de informatie en indien mogelijk de geschatte waarde van die informatie voor het bedrijf. De toegekende waarde aan een informatie kan je het best evalueren in een risicoperspectief. Tijdens het evalueren en inschatten van de waarde van de informatie die je als cio hoort te beheren als een goede huisvader stuit je op een nieuwe vraag: ‘Zijn de huidige waarden nog steeds dezelfde als enkele jaren terug?’ Zijn we dus met de juiste dingen bezig zijn of liggen onze prioriteiten verkeerd?

Zelf ben ik van mening dat we meer werk moeten maken van het integraal beheren en beschermen van de meest waardevolle ‘information assets’ van een bedrijf. Daar ligt een heel nieuw toepassingsveld. We zijn al tevreden als we de vraag van een gebruiker kunnen beantwoorden en stellen geen vragen bij het wat, waarom en hoe. Het ter beschikking stellen van een technologie is geen oplossing als het nut ervan en de rendabiliteit niet werden aangetoond.

In de nabije toekomst krijgen veel bedrijven te maken met een influx van bedienden en kaders die tijdens het it- en internettijdperk geboren en getogen zijn en die een heel ander verwachtings en functioneringspatroon hebben dan de huidige werknemers. De slogan “Money,Virtual world and the Internet” van 2008 is mijlenver verwijderd van die waarmee ik ben opgegroeid in 1968 ” Make Love not War”. De druk op de toekomstige it-supportafdelingen zal dus exponentieel verhogen. De geesten moeten evolueren en er zullen keuzes vallen. Ik acht me gelukkig dat ik zelf deze keuzes niet meer hoef te maken. Ik ben ervan overtuigd dat het beheren en beschermen van de informatie assets van een bedrijf zowel intern als extern een grotere en belangrijkere rol gaat spelen in het leven van een cio. Vandaar mijn suggestie dat de toekomstige cio misschien beter CIA manager wordt genoemd. En de slogan voor de toekomstige CIA managers wordt dan: “I love the smell of napalm in the morning.” Francis Ford Coppola heeft het altijd al geweten…

Roland Leroy is voormalig cio van Heidelberg Cement en managing partner van Unicon Solutions. Hij is ook lid van het CIO Forum Executive Comittee, het grootste netwerk in België voor cio’s en leidinggevende in de ict.

[www.cioforum.be]

Partner Content