Duurzaamheid vraagt nieuwe kijk op IT

© Getty Images

Tot voor kort dacht de CIO in het kader van duurzaamheid enkel aan groene energie. Dat verandert nu snel.

In het kader van duurzaamheid is IT niet alleen een deel van het probleem – door haar voetafdruk – maar ook van de oplossing. ACA Group stelt daarom dat u als bedrijf IT op verschillende manieren moet durven bekijken. En het past die visie ook zelf toe. Het leverde het bedrijf vorig jaar de Data News Award voor Most Environmentally Responsible ICT Company of the Year op. “IT is verantwoordelijk voor 3 à 4% van de globale CO2-emissie”, zegt Dorien Jorissen, Sustainability lead en CDO bij ACA Group. Zonder inspanningen groeit dat aandeel tot 14%, tonen cijfers van de Europese Commissie. “Daarom vinden we het belangrijk om als IT-bedrijf zelf bij te dragen aan de inperking van de uitstoot.”

ACA Group ondersteunt klanten bij hun digitale en duurzame transitie, met onder meer softwareontwikkeling en cloudprojecten. “We kijken op een authentieke manier naar duurzaamheid”, legt Jorissen uit. “IT kan daarbij helpen, maar heeft ook een schaduwkant. Het is niet alleen maar goed nieuws.” Omdat er rond duurzaamheid nog veel uitdagingen zijn, kiest ACA Group voor kennisdeling. “We doen dat via denktanks die we hebben opgestart met onder andere Voka en Energyville. Het doel is dat bedrijven van elkaar leren.”

Het goede voorbeeld

ACA Group wil alvast het goede voorbeeld tonen. Het bedrijf heeft een intern adviesorgaan met werkgroepen rond thema’s als groene software en duurzaam investeringskapitaal. “We organiseren training voor de medewerkers en maken plannen over wat we beter kunnen doen. We hebben bij de duurzaamheidsbeoordeling door EcoVadis het zilveren label behaald.” Daarnaast werkt ACA Group mee aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Het gaat om een traject dat over verschillende jaren loopt. “Ieder jaar moet je een plan voorleggen aan een jury van externe experts van onder meer Vlaio, Flanders Make en VITO.”

Maar op zich zijn die inspanningen nog niet genoeg. “Het hele bedrijf moet mee”, zegt Jorissen, “niet alleen IT, ook hr, finance, enzovoort. Authenticiteit is daarbij belangrijk. Je merkt heel snel wanneer een bedrijf het niet echt meent.” Tegelijk laat de return van al die inspanningen zich niet zo makkelijk meten. “Toch is de impact er. Nieuwe medewerkers kiezen voor ACA Group omdat we een duurzaam IT-bedrijf zijn, bijvoorbeeld.”

Alles nieuw? Hoeft niet altijd

Een van de ingrepen waarmee bedrijven erin slagen hun ecologische voetafdruk te reduceren, bestaat erin meer te kiezen voor hergebruik en tweedehands materiaal. “75% van de voetafdruk van IT zit in de productie van hardware”, zegt Hilde Janssens, marketing- en communicatiedirecteur bij Econocom. “De vraag die een bedrijf zich daarom moet stellen, is of het wel altijd nieuw materiaal nodig heeft. Misschien kan tweedehands evengoed.” De expliciete verwijzing naar refurbished of gerenoveerde hardware duikt steeds vaker op in offertevragen. In Frankrijk, bijvoorbeeld, is bij bepaalde aanbestedingen een aandeel van 20% refurbished hardware intussen verplicht. De verwachting is dat die evolutie ook bij ons navolging krijgt.

Een nieuwe medewerker start met een tweedehands laptop die de onderneming op voorraad heeft

Oog voor duurzaamheid rond hardware zit al langer in de lift. “We zien dat meer en meer bedrijven voor een circulaire voorraad kiezen”, legt Janssens uit. “Een nieuwe medewerker krijgt niet langer standaard een nieuwe laptop, maar start met één van de tweedehandse toestellen die de onderneming op voorraad heeft.” Een andere duidelijke trend is dat bedrijven ervoor kiezen minder snel nieuwe hardware aan te kopen. “Is het echt nodig om iedere twee jaar je smartphone te vervangen? Bedrijven komen daarvan terug.” De keuze valt ook meer op leasing. Van hardware tot kantoormeubilair, verlichting en tapijt: alles as-a-service. “Bedrijven kiezen er daarbij voor om levensduurverlengend te werken”, zegt Christian Levie, deputy managing director bij Econocom Lease. “Bij een defect vragen ze een on-site herstelling of werken ze met een vervangtoestel. Daardoor vermindert de neiging om direct naar nieuwe hardware te grijpen.”

Mentaliteit verandert

Opvallend: het gaat om een evolutie die niet alleen bij de medewerkers van de bedrijven, maar ook bij de leveranciers om een culturele verandering vraagt. Bij Econocom, bijvoorbeeld, lezen we dat af uit de oprichting van een nieuwe divisie, specifiek gericht op refurbished hardware en second life. “Wanneer een bedrijf zijn pc-park vernieuwt, nemen we de oude toestellen terug”, zegt Hilde Janssens. “We kiezen daarbij voor de korte keten. We refurbishen de toestellen in België en brengen ze ook hier weer op de markt.” Vorig jaar gaf Econocom in ons land ruim 30.000 toestellen een nieuw leven.

“De overheid vervult hier duidelijk een voorbeeldfunctie”, zegt Christian Levie. “Ze biedt haar medewerkers de mogelijkheid om heel bewust voor een tweedehands toestel te kiezen.” Intussen doen meer bedrijven dat: het portal waar medewerkers toestellen bestellen, vermeldt dan bijvoorbeeld het verschil in ecologische voetafdruk tussen nieuwe en refurbished hardware, onder meer op het vlak van de gebruikte grondstoffen. “Dat is bij uitstek een manier om het bewustzijn van de gebruikers aan te scherpen”, legt Levie uit. Vanaf 2024 moeten beursgenoteerde bedrijven hun inspanningen rond duurzaamheid meten, om er vanaf 2025 over te rapporteren. “Daardoor begint er wat te bewegen doorheen de hele keten”, aldus nog Janssens. “Onze klanten dagen ons uit, wij dagen onze leveranciers uit. Iedereen zoekt naar manieren om het beter te doen.”

Op zoek naar compensatie

De vraag naar duurzame oplossingen vertaalt zich ook in het aanbod van Inetum-Realdolmen. Bedrijven die desktops, laptops of schermen kopen of leasen via die partner, kunnen daarbij kiezen voor producten met een CO2-compensatie. Dat laat bedrijven toe hun aankoopbeleid CO2-neutraal te maken. Inetum-Realdolmen heeft als doelstelling dit jaar 25% van zijn toestellen te verkopen binnen het CO2-compensatieprogramma. Bij Inetum-Realdolmen zelf lopen diverse initiatieven om de eigen CO2-uitstoot terug te dringen, zoals de vergroening van het wagenpark en het inzetten op telewerk. De groep heeft in dat verband intussen het zilveren EcoVadis-certificaat behaald. Die lijn trekt het bedrijf nu door bij de verkoop en leasing van hardware.

Voor zijn CO2-compensatieprogramma werkt Inetum-Realdolmen samen met ClimatePartner. Die organisatie leverde intussen al meer dan zesduizend certificaten af in zestig landen. Het meet de CO2-voetafdruk van een bedrijf, product of dienst. Bij de verkoop of het leasen van een laptop bestaat de CO2-impact onder andere uit de afstand die het toestel aflegt tussen de plaats van de productie en de klant, de energietoevoer die het nodig heeft om te functioneren en de emissie die ontstaat bij de afbraak van het toestel. ClimatePartner compenseert de emissie met projecten rond onder meer bosbehoud, betere toegang tot schoon drinkwater en het behoud van biodiversiteit in ontwikkelingslanden.

Bijdrage

“Klanten die hardware aankopen of huren krijgen zicht op de CO2-voetafdruk van de toestellen”, zegt Jo Leemans, director Infrastructure Services, Outsourcing & Reselling bij Inetum-Realdolmen. “Die voetafdruk kunnen ze compenseren via een bijkomende bijdrage. Per product krijgen ze een code waarmee ze de compensatie concreet kunnen opvolgen.” Van de producten die voor de formule in aanmerking komen – desktops, laptops en schermen – verkocht Inetum-Realdolmen vorig jaar 40.000 stuks. Het bedrijf verwacht dat klanten in een kwart van de gevallen voor de CO2-compensatie zullen kiezen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content