7500 jobs minder in de technologische sector

Hoewel de groei stilaan is ingezet, moeten we dit jaar de crisis nog wat verder uitzweten.

Hoewel de groei stilaan is ingezet, moeten we dit jaar de crisis nog wat verder uitzweten. Gevolg: 7500 jobs minder in de technologische industrie.

Dat heeft Agoria, de federatie van de technologische industrie, bekendgemaakt. In de crisisjaren 2008-2009 kreeg de technologische industrie zware klappen, met een omzet die met ruim een vijfde terugviel en een verlies van bijna 30.000 banen. Systemen van tijdelijke werkloosheid konden volgens Agoria erger voorkomen en wisten ongeveer 12.000 jobs te redden.

Daarnaast werd ook de rentabiliteit van de bedrijven zwaar aangetast: ze bedroeg in 2009 nog 3 procent, tegenover 4,2 procent (EBIT-marge) een jaar eerder. Agoria verklaart die daling door de omzetdaling die niet gepaard ging met een evenredige daling van de loonmassa.

In 2010 wordt opnieuw een productiegroei van 6 à 7 procent genoteerd. Er is sprake van groeicijfers in alle sectoren van de technologische industrie, al laat zich dat nog niet voelen in de werkgelegenheidscijfers omdat de bedrijven eerst de tijdelijke werkloosheid afbouwen.

Agoria verwacht dat de sterke omzetgroei van dit jaar in 2011 zal terugvallen op een gemiddeld groeiniveau van 3,6 procent, wegens groeivertragingen op de buitenlandse afzetmarkten. Zo blijft een fors herstel in de VS uit, is er een minder uitgesproken groei in Azië en worden de relancemaatregelen in Europa afgebouwd. Voor de werkgelegenheid verwacht Agoria een stabilisering in 2011.

“Zelfs met de sterke groeicijfers van dit jaar en een ‘normale’ groei in 2011 zitten we qua activiteiten nog bijna 11 procent onder het niveau van voor de crisis”, zegt Paul Soete, gedelegeerd bestuurder van Agoria.

Bron: Belga

Partner Content