Alcatel Lucent honoreert Master thesissen

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

De editie 2010 van Alcatel Lucent’s ‘Master Thesis Award was van bijzonder hoge kwaliteit, met twee winnaars die erg concrete hedendaagse ict-uitdagingen aanpakken.

De editie 2010 van Alcatel Lucent’s ‘Master Thesis Award was van bijzonder hoge kwaliteit, met twee winnaars die erg concrete hedendaagse ict-uitdagingen aanpakken.

Het lijstje van Master-thesissen die de jury van Alcatel Lucent’s ‘Master of Sciences Thesis Award’ werd voorgelegd was er gevarieerd en bevatte stuk voor stuk interessante onderwerpen. Dat ging van de studie van Raman-effecten voor koelingsdoeleinden, langs cryptanalyse van rfid-beveiliging en semantisch web-technologie tot beeldanalyse van 3D hersenscans. De winnaars combineerden interessante vernieuwingen met de aanpak van erg concrete ict-uitdagingen.

3D beelden op mobiele systemen

In zijn thesis “Aanbieden van grafisch complexe applicaties op een thin client” stelt Killian De Smedt (UGent) een architectuur voor die toelaat 3D toepassingen aan te wenden op mobiele systemen zoals een smartphone.

Deze laatsten zijn niet voorzien van de gespecializeerde grafische processoren zoals in desktop- en laptopsystemen wegens het hoge stroomverbruik en warmteontwikkeling, wat De Smedt omzeilde door een thin client met verwerking op een centraal systeem aanpakte.

De Smedt voorziet tevens een optimalizering voor draadloze netwerken. De jury waardeerde onder meer de relevantie van het onderwerp, de goede beschrijving van het probleem en de oplossing, evenals de goede litteratuurstudie. Alcatel Lucent zelf kon deze thesis allicht nog het best op zijn waarde schatten, aangezien de besproken onderwerpen ongetwijfeld ook in de labo’s van het bedrijf worden onderzocht.

Makkelijker gebareninterface De “Aligning Programming Paradigms with the Multi-Touch Revolution” thesis van Lode Hoste (VUB) was één van twee studies over de ontwikkeling van gebruikersinterfaces met gebaren. Zijn thesis biedt in de vorm van ‘Multipat’ een aanzet tot een declaratieve taal voor ontwikkelaars, zodat deze makkelijker nieuwe gebaren kunnen toevoegen, met abstractie van de werking van het onderliggende systeem.

Hiervoor maakt hij gebruik van onderzoek uit het het Complex Event Processing domein. Complexe gebaren die uiterst moeilijk zijn om te implementeren in traditionele benaderingen, kunnen nu uitgedrukt worden in één of meerdere regels die gemakkelijk te begrijpen zijn, aldus Hoste. Zijn aanpak wekte overigens nu al voldoende belangstelling voor een publicatie in het kader van de 32ste ACM/IEEE International Conference on Software Engineering (ICSE 2010).

De awards werden uitgereikt op de Vlaamse Nocturne, voorafgaand aan de ITEA & ARTEMIS Co-Summit 2010 in het Gentse ICC. ITEA is een strategisch pan-europees programma voor geavanceerde pre-competitieve O&O rond software voor ‘Software-intensive Systems and Services’ (SiS). De ARTEMIS Industry Association (ARTEMIS-IA) is de vereniging van Europese O&O spelers in het domein van ingebedde systemen.

Partner Content