Belg in lijst ‘hottest’ computerwetenschappers

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Bart De Moor (Iminds/KU Leuven) is de enige Belg in de Thomson Reuters-lijst van ‘hottest’ computerwetenschappers op basis van geciteerde artikels.

In de academische wereld geldt ‘publish or perish’, maar tevens moeten die artikels liefst vaak en in soliede andere artikels worden geciteerd om de auteur wetenschappelijk aanzien te bezorgen. De IP & Science business van informatieverschaffer Thomson Reuters publiceert dan ook van een rist wetenschappen een lijst van onderzoekers van wie de artikels in de ’top 1%’ van geciteerde papers binnen dat vakgebied in de voorbije twee jaar stonden.

Eén Belgische computerwetenschapper

De meest recente lijst vermeldt onder de hoofding ‘computer science’ 117 personen, waaronder slechts 27 Europeanen. In dat laatste lijstje treffen we slechts één Belgische computerwetenschapper aan, Bart De Moor. Verbonden aan iMinds en de KU Leuven legt hij zich toe op de studie van numerieke lineaire algebra, dynamische systeemtheorie en -modellering, controletheorie, data mining en bio-informatica.

Bij iMinds staat Bart De Moor aan het hoofd van het Medical Information Technologies departement, waar de aandacht uitgaat naar de interpretatie van grote hoeveelheden medische data met het oog op het ontwikkelen van nieuwe en snellere diagnosetechnieken, wat tevens tot meer behandelinge op maat van de patiënt moet leiden. Hiervoor worden onder meer data geanalyseerd uit biomedische signaalverwerking en geavanceerde beeldvorming. Eind vorig jaar publiceerde het iMinds team, samen met Stadius – KU Leuven , nog een artikel in Nature een artikel over het eXtasy softwarepakket, met behulp waarvan delen van het menselijk genoom tot 20 maal sneller kunnen worden geanalyseerd naar de oorzaken van genetische aandoeningen.

Fier met deze vermelding, benadrukt Bart De Moor evenwel dat “ik mijn wetenschappelijke artikels nooit alleen [schrijf]. Ze zijn het resultaat van veel teamwerk, samenwerking met vele collega’s in binnen- en buitenland, en bovenal van al mijn doctorale en postdoc onderzoekers.”

Ook andere wetenschappen

In de Thomson Reuters lijst komen Belgische wetenschappers ook in de lijsten van andere wetenschappen voor, met meerdere Belgen in de lijsten van landbouwwetenschappen, plant- en dierkunde, evenals milieu/ecologie, met onder meer herhaalde vermeldingen van UGent.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content