Bonden HP zetten Kris Peeters-troef in

De bonden bij HP zijn vorige vrijdag alsnog ontvangen door Vlaams minister-president Kris Peeters. Als een van de grootste klanten van HP kan de Vlaamse overheid wel eens invloed hebben in het vermijden van de 324 aangekondigde ontslagen.

De bonden bij HP zijn vorige vrijdag alsnog ontvangen door Vlaams minister-president Kris Peeters. Als een van de grootste klanten van HP kan de Vlaamse overheid wel eens invloed hebben in het vermijden van de 324 aangekondigde ontslagen.

Een nieuwe opvallende zet in het schaakspel tussen de vakbonden en het management van HP. [Vorige vrijdag] meldde het vakbondfront dat “uit indiscreties” bleek dat “technici er al mee akkoord gaan dat een groot deel van het werk verhuist naar HP-centra elders in de wereld. In dit geval onder andere naar Polen. Een zesde tot een derde van de jobs die HP wil schrappen staan in verband met de Vlaamse Gemeenschap (ter plaatse of in de toelevering en ontwikkeling).”

De Vlaamse Gemeenschap is, na de overname van EDS, een van de grootste ict-dienstenklanten van HP. EDS [won in 2007] samen met Telindus Belgacom ICT het Vlaamse outsourcingcontract.

Diezelfde vrijdag maakte Vlaams minister-president Kris Peeters even tijd voor de bonden. Tijdens het gesprek stelde Peeters dat de Vlaamse Regering formeel geen vragende partij is voor de verplaatsing van werk naar Polen en andere lidstaten. “HP beweert de ontslagen omwille van de delokalisatie alleen te doen op vraag van de klant. Nu de klant zegt dit niet te willen, zal HP dan de delokalisatie intrekken?”, aldus de bonden.

Peeters zei wel te zullen onderzoeken of er op administratief niveau al dan niet akkoord zou gegeven zijn voor een dergelijke delokalisatie. Luc Chauvin, ict-manager van de entiteit e-government en ICT-Beheer (e-IB) van de Vlaamse overheid, meldde ons alvast dat momenteel “hierin nog niets concreet beslist” is. Hij wees wel op het feit dat ook de Vlaamse overheid in deze crisistijden op zoek is naar kostenbesparingen, ook op ict-vlak. “Een strenge selectie van de nog financieel haalbare projecten en initiatieven dringt zich op. In dat kader worden alle alternatieven en opties geëvalueerd.”

Volgens de bonden stelde Kris Peeters in ieder geval als klant te zullen aandringen op het behoud van tewerkstelling. “Als de verklaringen van de Vlaamse Regering kloppen, dan zouden vandaag al tot 100 van de [324 ontslagen] vermeden moeten kunnen worden”, klinkt het nog hoopvol.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content