Cio krijgt nog geen vaste voet in raad van bestuur

It wordt dan wel almaar meer beschouwd als strategische bedrijfsfunctie, voor meer dan de helft van de cio’s (chief information officers) is de raad van bestuur nog onbekend terrein. Er is beterschap, maar vooral de cfo (chief financial officer) blijkt een moeilijk te omzeilen klip.

It wordt dan wel almaar meer beschouwd als strategische bedrijfsfunctie, voor meer dan de helft van de cio’s (chief information officers) is de raad van bestuur nog onbekend terrein. Er is beterschap, maar vooral de cfo (chief financial officer) blijkt een moeilijk te omzeilen klip.

Een en ander valt te concluderen uit een onderzoek van de Economist Intelligence Unit in opdracht van securitybedrijf McAfee. Economist Intelligence Unit bevroeg 185 senior executives in de EMEA-regio omtrent het belang van ict en de cio binnen het bedrijf.

Hoofdconclusie is dat cio’s op het hoogste bestuurlijke niveau nog steeds buitenspel staan. Slechts 47 procent zegt de kans te krijgen it-kwesties in vergaderingen van de raad van bestuur aan de orde te stellen, terwijl in bijna de helft (45%) van de onderzochte organisaties nog altijd de ceo de beslissingen neemt over it-zaken. In 20 procent procent van de gevallen wordt de it-afdeling op het hoogste niveau vertegenwoordigd door de cfo.

42 procent van de ondervraagden geeft aan it te zien als een strategische bedrijfsfunctie en redeneert dus niet meer uitsluitend vanuit kostenefficiëntie. Bijna eenderde van de ondervraagden is van mening dat de it-afdeling primair verantwoordelijk is voor systeem- en netwerkbeveiliging. 31 procent ziet de cio echter ook als facilitator van omzet. “Door die bredere rolperceptie is de status van de cio ook op bestuurlijk niveau gestegen, daar is 83 procent van de ondervraagden het over eens”, aldus McAfee.

Heel opvallend is dat de cfo het meest verouderde beeld heeft van de it-afdeling. Een ruime meerderheid (86%) van de ondervraagde cfo’s blijkt het hele it-veld te zien als een louter ondersteunende functie. Niet één van hen ziet de it-afdeling als primair verantwoordelijk voor het genereren van omzet. Dat is zorgwekkend, zegt McAfee, te meer daar hierboven werd gesteld dat de cfo in 20 van de gevallen de it-afdeling vertegenwoordigt in de raad van bestuur.

“Het is een harde strijd geweest om bestuurders te overtuigen van de strategische waarde van de it-functie, en die strijd is nog niet beslist”, concludeert Clint Witchalls, senior editor bij de Economist Intelligence Unit. “Cio’s moeten oppassen dat ze onder de huidige omstandigheden van economische stagnatie niet worden teruggedrongen in hun vroegere rol van kosten besparen en pleisters plakken.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content