Digitalisering personeelsbeleid in Belgische bedrijven is ondermaats

De personeelsafdelingen van Belgische bedrijven kampen met digitale koudwatervrees. Thuis zijn werknemers goed uitgerust, eens op het werk lijkt de digitale klok teruggedraaid. Dan heeft nog maar 78 pct van de werknemers e-mail ter beschikking.

De personeelsafdelingen van Belgische bedrijven kampen met digitale koudwatervrees. Thuis zijn werknemers goed uitgerust, eens op het werk lijkt de digitale klok teruggedraaid. Dan heeft nog maar 78 pct van de werknemers e-mail ter beschikking.

Dat blijkt uit de jaarlijkse werknemersbevraging van SD Worx. Het HR-consultancybedrijf ondervroeg 1.788 bedienden en 617 arbeiders over de beschikbaarheid en het gebruik van 22 e-toepassingen op het werk.

Slechts drie van de 22 e-toepassingen zijn voor meer dan de helft van de werknemers beschikbaar: e-mail (78 pct), intranet (66 pct) en verlofplanning (51 pct).

Tijdsregistratie is met 48 pct ook redelijk verspreid, maar zodra het over administratieve toepassingen gaat, zoals het indienen van onkostennota’s of het aanvragen van een opleiding, biedt nog maar 40 pct van de bedrijven digitale oplossingen aan. Zevenenvijftig procent van de werknemers vraagt een digitale loonbrief maar die is in 71 pct van de bedrijven niet beschikbaar.

“Bedrijven laten hier kansen liggen”, aldus Harold Ryckaert, directeur Large Enterprises. “Het digitaliseren van complexe processen betekent niet alleen minder administratie, maar levert ook een betere service aan medewerkers.”

Als oorzaken van die beperkte digitalisering, wijst SD Worx naar angst dat de investeringen in nieuwe digitale technologie niet zal renderen, onwennigheid tegenover nieuwe, onbekende technologie en de snel wijzigende en vaak te complexe regelgeving die interne bedrijfsprocessen complexeert.

Vlaanderen achterop

Opvallend: op 7 van de 22 domeinen wordt Vlaanderen door zowel Brussel als Wallonië gepasseerd. Franstalig België kent een opvallend sterker verspreid gebruik van e-mail, intranet, interne sociale netwerken, social media, jobsites voor interne vacatures, elektronisch handtekenen van documenten en de elektronische loonbrief. (Belga)

Partner Content