‘Er zal in de toekomst meer aan telewerk worden gedaan’

Arbeidseconomen van de UGent hebben onderzoek gedaan naar de impact van de huidige coronacrisis op onze loopbaan en carrière. Daarbij was ook aandacht voor het aspect van telewerken.

Een overgrote meerderheid (85%) denkt dat door de huidige coronacrisis ook in de toekomst veel meer aan telewerk en digitaal vergaderen (81%) zal worden gedaan in ons land. Opvallend: 39% van de bevraagden gokt dat we in juni weer normaal aan het werk zullen zijn.

Eerst wat achtergrond bij de cijfers rond telewerk. 62 procent van de bevraagden, bijna twee op de drie, deed nooit aan telewerk op werkdagen voor de coronacrisis. Een kwart deed dat zo’n 10% tot 20% van de werkdagen, wat bij een voltijdse baan neerkomt op een halve dag tot één dag per week telewerk.

“Grofweg twee op de drie van de bevraagden linkt telewerken nu aan een hogere jobtevredenheid en een betere balans tussen werk en privé”, zegt doctoraal onderzoeker Eline Moens van de UGent, “opvallend: meer dan een op de twee geeft aan efficiënter te werken tijdens telewerk en zich beter te kunnen concentreren. Anderzijds: wie kinderen in huis heeft, is minder tevreden met het verhoogde telewerk. Een op de drie wordt gestoord door huisgenoten bij dit verhoogde telewerk. Meer dan een op de vijf ervaart meer conflicten met huisgenoten.”

“Aan telewerk worden positieve eigenschap toegekend zoals efficiënter werken en lagere kans op burn-out”, verklaart professor Stijn Baert, “maar ook een mogelijk negatief effect op promotiekansen wordt onderlijnd, net als verzwakkende banden met de collega’s en de werkgever.”

“Meer dan de helft van onze panelleden voelen zich goed begeleid bij het verhoogde telewerk”, wordt nog een pluim op de hoed gestoken van de werkgevers. “Slechts een op de zeven had moeite om zijn/haar werkgever hiertoe te overtuigen. Dit percentage lag wel hoger in West-Vlaanderen.”

Een overgrote meerderheid denkt dat door de huidige coronacrisis ook in de toekomst veel meer aan telewerk (85%) en digitaal vergaderen (81%) zal worden gedaan in ons land. Tot slot, wat opvalt, zijn de enorm uiteenlopende antwoorden die gegeven worden op de vraag in welke maand men denkt opnieuw normaal te kunnen gaan werken. “Slechts 2% gelooft dat dit al in april het geval zal zijn. Een kwart denkt in mei, de grootste groep (39%) gokt op juni, maar ook in juli (13,5%) en in september wordt door een belangrijke groep (11%) geloofd. Vermoedelijk was het voor velen geen evidente zaak hier een inschatting te maken”, eindigt Baert.

Partner Content