Europa stelt andere eisen aan ict’er

Net als in de VS veranderen ook in Europa de eisen die gesteld worden aan de ict’er. Vandaar dat in de vakbladen steeds vaker een ’techneut met financiële ervaring’ of een ‘ict’er met commercieel inzicht’ wordt gevraagd. Werk op A2-niveau wordt ook vanuit Europa overgeheveld naar de lagelonenlanden hoewel dit minder snel gaat dan in de VS.

Forrester analist Richard Peynot voorspelde reeds in een rapport dat medio 2005 verscheen dat het Europese bedrijfsleven problemen zal krijgen bij het invullen van vacatures. Eén van de redenen daarvan is dat de eisen die men stelt aan ict’ers veranderen. “De ict-vaardigheden waar bedrijven naar zoeken zijn aan het evolueren, bedrijven zoeken minder naar technische specialisten en meer naar mensen met inzicht in bedrijfskunde,” aldus Peynot. “In theorie zouden de bestaande opleidingen in staat moeten zijn snel nieuwe programma’s in het leven te roepen voor het opleiden van ict-bedrijfsanalisten, ict-architecten, program-managers en vendor managers (…). In de praktijk zal het echter te lang duren voordat aan de vraag van de bedrijven voldaan kan worden.”In het Forrester rapport staat ook dat de Europese universiteiten en hogescholen zich te langzaam aanpassen aan de nieuwe eisen die de ict-markt stelt. Voor mensen met een degelijke opleiding als software engineer of program-manager ziet de directe toekomst op de Europese arbeidsmarkt er echter zeer zonnig uit. Volgens een recent onderzoek van Eurocom Worldwide en Six Degrees is 75 procent van de bedrijven in de techsector van plan het komende jaar meer mensen in dienst te nemen. Uit het zelfde onderzoek blijkt ook dat veel bedrijven menen dat een gebrek aan hoogopgeleide ict’ers een bedreiging kan zijn voor de groei in de sector.

Partner Content