Federale Politie versterkt haar Telematica-directie

De federale regering zet het licht op groen voor het inzetten van een veertigtal externe ict-specialisten.

De ministerraad van 14 juli heeft toelating gegeven om een overheidsopdracht uit te schrijven voor ict-personeel bij de Directie Telematica van de Federale Politie.Het gaat om 38 posten, gespreid over een periode van vijf jaar met de mogelijkheid om drie maal met een jaar te verlengen.De Directie Telematica van de Federale Politie is met name belast met de implementatie van het Astrid-netwerk en zijn terminals, de ontwikkeling van een gestandaardiseerd informaticaplatform voor de twee afdelingen van de eengemaakte politie (federaal en lokaal) en de opzet en het onderhoud van de ict-infrastructuur.

Partner Content