Frank Robben blijft topman bij Kruispuntbank

Topambtenaar Frank Robben blijft ook de komende zes jaar nog administrateur-generaal van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De federale ministerraad heeft de hernieuwing van zijn mandaat, dat eind september zou aflopen, vrijdag goedgekeurd. Robben stond de laatste jaren bloot aan kritiek.

Robben staat al sinds 1991 aan het hoofd van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, die hij zelf oprichtte. De zestiger is daarnaast ook de drijvende kracht achter tal van digitale toepassingen bijde overheid, zoals het eHealth-platform en hij is de man achter de vzw Smals, een IT-dienstverlener in de Belgische sociale sector. Tijdens de coronapandemie tekende Robben in die hoedanigheid bijvoorbeeld het contactonderzoek uit.

Geheel onbesproken is Robben niet. De topman van de Kruispuntbank is ook lid van de Gegevensbeschermingsautoriteit, de vroegere Privacywaakhond. De Europese Commissie startte in juni nog een inbreukprocedure op tegen België na anonieme klachten over de onafhankelijkheid van het orgaan. Onder meer de rol van Robben wordt daarin geviseerd, omdat hij betrokken is bij veel dataprojecten van de overheid vanuit zijn rollen bij de Kruispuntbank en het eHealth-platform. Robben zelf liet toen weten dat hij de klacht betreurde. ‘Sommigen dichten me ongegrond en ten onrechte andere intenties toe’ dan in alle onafhankelijkheid bijdragen aan de goede werking van de Gegevensbeschermingsautoriteit, zei hij.

‘Big brother’

Eerder dit jaar werd Robben door de stichting Ministry of Privacy ook al uitgeroepen tot de ‘big brother van het jaar’, een dubieuze prijs voor wie het slechtst omging met privacy. Robben haalde het van een hondertal andere door burgers genomineerde mensen, bedrijven en instellingen. ‘De keuze voor Frank Robben komt voornamelijk door het ontbreken van elke vorm van transparantie over de vele functies, de verwevenheid en vooral grote macht tussen en door die functies en het ontbreken van een democratische controle’, lichtte Ministry of Privacy die keuze toen toe.

‘Door de grote macht beslist Robben vaak eigenhandig over dienstverleners die belangrijke projecten ontwerpen en de werking van die projecten, met een bijzonder grote impact voor onze individuele privacy.’

Partner Content