Geens en Jambon willen meer middelen inzetten in strijd tegen cybercriminaliteit

© BELGA

Gerecht en politie hebben een aantal instrumenten nodig om de toenemende cybercriminaliteit het hoofd te kunnen bieden. Dat stelden de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, Koen Geens en Jan Jambon, in De Ochtend (Radio 1), in een reactie op de nieuwe criminaliteitscijfers. Daaruit blijkt dat de traditionele criminaliteit blijft dalen, maar de cybercriminaliteit toeneemt.

Het aantal geregistreerde criminele feiten via ICT steeg van 43.800 in 2016 naar 44.165 vorig jaar. Onlinefraude nam met bijna 6 procent toe, en bijna vier keer zoveel mensen klopten bij de politie aan omdat er intieme beelden van hen circuleerden.

Volgens Geens zijn er meer gespecialiseerde mensen nodig om de nieuwe vormen van cybercriminaliteit te detecteren. Ook is er nood aan aangepaste informatica en bijzondere opsporingsmethoden om in computersystemen in te breken of op het internet te patrouilleren. Tenslotte moet de rechter dergelijke vormen van gesofisticeerde criminaliteit kunnen bestraffen.

Bijkomende aanwervingen

Jambon erkende dat er nood is aan voldoende gespecialiseerd personeel om cybercriminaliteit te kunnen bestrijden. “Bijkomende aanwervingen zijn zeer gewenst. Daarvoor moet de rekruterings- en verloningsmechanisme aangepast worden”, want dergelijke mensen zijn zeer gewenst in de privé, aldus de minister van Binnenlandse Zaken.

De daling van de gewone criminaliteitscijfers heeft volgens Jan Jambon te maken met de maatschappelijke evolutie, de efficiëntere werking van de politie en het inzetten van technologie. Hij wees erop dat er momenteel een veiligheidsmonitor loopt. Daarbij wordt aan de mensen gevraagd of ze slachtoffer van criminaliteit zijn geweest. Door deze monitor te kruisen met de criminaliteitscijfers moet volgens de minister blijken hoe groot het ‘dark number’ is.

Voor Koen Geens heeft repressie ook bijgedragen tot de daling van de criminaliteitscijfers. Dat er strenger wordt opgetreden en de strafuitvoering beter loopt, heeft volgens hem een preventief effect. De minister van Justitie vermoedt ook dat het ‘dark number’ bij cybercriminaliteit hoger ligt dan bij de traditionele criminaliteit.

Partner Content