Ict-architect is knelpuntberoep

Onlangs presenteerde Agoria de resultaten van haar grote ict-enquête. Daar kwamen opvallende resultaten uit naar voren. Zo is er de tweespalt tussen de 13.000 openstaande ict-vacatures en het grote aantal werkzoekende informatici. In dit artikel willen we dieper ingaan op een andere belangrijke vaststelling, namelijk dat het meest gezochte ict-profiel dat van architect blijkt te zijn.

Inno.com is actief sinds 1998 en omschrijft zichzelf als expertisecentrum voor complexe en vernieuwende ict-projecten. “Of de zoektocht naar ict-architecten verschilt van die naar andere profielen, is moeilijk te zeggen om de eenvoudige reden dat wij ons uitsluitend op architecten toespitsen”, zegt Johan Cattersel, ceo van Inno.com. “We stellen wel vast dat er in de markt niet bepaald veel architecten aanwezig zijn en dat het almaar moeilijker wordt ze te vinden.” Dat komt onder meer omdat bedrijven vandaag – in tegenstelling tot vroeger – meer aandacht besteden aan hun ict-architectuur. Daardoor zijn met name de grotere ondernemingen ook duidelijk aanwezig op de rekruteringsmarkt voor ict-architecten.Uitmunten in verschillende disciplinesNet als Inno.com moeten die bedrijven vaststellen dat de ict-architecten niet voor het rapen liggen. Meer nog, de competentie en kwaliteit van een degelijke ict-architect is niet makkelijk in te schatten. Er bestaat nu eenmaal geen opleiding of diploma dat hierover uitsluitsel biedt. “De architecten die wij zoeken, moeten hoog scoren in verschillende disciplines”, verduidelijkt Johan Cattersel. “Ze moeten een hoogstaand diploma met een duidelijke technologische basis kunnen voorleggen, zoals burgerlijk ingenieur informatica, licentiaat informatica of handelsingenieur beleidsinformatica. Daarnaast moeten ze behoorlijk wat ervaring hebben met concrete projecten en opdrachten. Eén van de belangrijkste punten is verder dat ze inzicht hebben in de business. Ze moeten de behoeften van een organisatie kunnen begrijpen en die vertalen in technologische projecten.”Het spreekt voor zich dat het verschillende jaren duurt voor een kandidaat ict-architect zo’n track record kan voorleggen. Het lijkt er dan ook op dat de job van architect slechts is weggelegd voor ambitieuze ict’ers die voor zichzelf een carrièrepad in die richting uitstippelen. Toch levert Inno.com inspanningen om al ict’ers in dienst te nemen terwijl ze het traject nog aan het afleggen zijn. “Het gebeurt dat we medewerkers aannemen die bijvoorbeeld maar drie jaar ervaring hebben en dus eigenlijk nog teveel junior zijn voor de job van architect”, vertelt Johan Cattersel. “Bij ons krijgen ze dan wel de kans om ervaring op te doen en hun kennis bij te spijkeren.” Inno.com werkte met die bedoeling verschillende opleidingstrajecten uit, zoals de mini-MBA (Master of Business Administration) die over een periode van acht maanden loopt, of de MEA (Master of Enterprise Architecture), een opleiding van twaalf maanden. “Alles samen toch een grote investering in de medewerkers, dus het spreekt voor zich dat we bij de rekrutering uiterst selectief te werk gaan.”Verscheiden parcoursDat opleiding en zelfstudie belangrijke elementen zijn in het carrièrepad van de ict-architect, bevestigt Bart Van Passel aanspreken, consultant bij Inno.com. Als enterprise architect leidt hij de architectuurafdeling van een bank. “Ik heb een diploma burgerlijke ingenieur elektromechanica van de KUL”, vertelt Bart Van Passel. “Ik was een tijdje onderzoeksmedewerker aan de universiteit, maar zette in 1994 de stap naar de industrie. Om de voor de hand liggende reden dat er toen veel vraag naar ict’ers bestond.” In de jaren die volgden, legde Bart Van Passel een heel verscheiden parcours af. Bij FICS, het voormalige technologiebedrijf van Clear2Pay-oprichter Michel Akkermans, doorliep hij het traject van analist-programmeur tot implementatiemanager. Daarna stapte hij over naar Oracle, waar hij als consultant aan de slag ging rond case tools en grote databasesystemen. Later werkte hij bij DCE Consultants vooral op integratieprojecten en was hij ook een tijdje actief als zelfstandig consultant.Sinds vijf jaar werkt Bart Van Passel bij Inno.com. “Het was gewoon nodig om die hele weg af te leggen”, zegt hij. “In mijn huidige rol als architect moet ik een goed inzicht hebben in zowel de technologische als de business-kant van een project. Daar bereik je maar dank zij de ervaring die je doorheen je carrière opbouwt, in verschillende functies en projecten.” De gevolgde opleiding kan daarbij voor een basis zorgen, maar uiteindelijk geeft de ervaring nog altijd de doorslag. “Nemen we de huidige hype rond service oriented architectures als voorbeeld”, verduidelijkt Bart Van Passel. “Jonge ict’ers leren het concept kennen op school. Tot een effectieve implementatie overgaan, is echter iets wat je maar kunt nadat je ervaring hebt opgedaan in de praktijk.”Constant bijlerenDat het opleidingstraject van een ict-architect nooit helemaal afgerond is, blijkt ook uit het feit dat Bart Van Passel enkele jaren geleden op eigen initiatief de opleiding MBA van de Britse Open University heeft gevolgd. “In onze job komt het erop aan jezelf altijd verder bij te schaven, zaken bij te leren”, vertelt hij. Daarom koos Van Passel in die opleiding ook bewust voor de modules die hem als enterprise architect verder zouden helpen. “De puur technologische jobs zijn op termijn makkelijk naar het buitenland te verplaatsen. Die uitbestedingstrend is nu al volop aan de gang. Net daarom heb ik mij altijd op de job van architect geconcentreerd. De vertaalslag van business naar ict blijft toch heel vaak lokaal geïnspireerd, waarbij de outsourcing van architectenjobs minder aan de orde is.” Tegelijk willen bedrijven hun investeringen in informatietechnologie beter laten renderen, waardoor er automatisch meer aandacht uitgaat naar architectuur. Dat de vraag naar ict-architecten daardoor toeneemt, leerden we intussen ook uit de enquête van Agoria. Wellicht kan die vaststelling voor sommige informatici de aanzet zijn om hun profiel bij te werken. Wie uit het juiste hout gesneden is en op de gepaste manier ervaring opbouwt, hoeft zich dan alvast geen zorgen te maken.

Partner Content