Insea: doorlichting van het salaris van de Belgische informaticus

Naar jaarlijkse gewoonte heeft Insea, de beroepsvereniging van ict-dienstverleners, bij de werkgevers gepeild naar het salaris van Belgische informatici.

In 2006 verzamelde Insea cijfers van 35 bedrijven die samen meer dan 3.600 informatici tewerkstelden. 59 procent van die bedrijven is actief in de sector van it-services, 18 procent in de financiële sector en 15 procent in de industrie en de distributiesector. Maar liefst 79 functies, verdeeld over 9 verschillende niveaus van verantwoordelijkheid en autonomie, werden beschreven in het rapport, met gedetailleerde analyses per sector, omvang van het bedrijf, geografische spreiding, diploma, leeftijd en geslacht.VergoedingenEen eerste opvallende vaststelling: het salaris van de informaticus is gelinkt aan zijn diploma. Een ingenieur verdient 20 procent meer dan het gemiddelde en een licentiaat blijft nog 10 procent boven dat gemiddelde. Ook het niveau van verantwoordelijkheid speelt een rol, net als de leeftijd van de informaticus trouwens. En die leeftijd blijft maar stijgen, nu tot een gemiddelde van 38 jaar. “Die gemiddelde leeftijd bedroeg amper 33 jaar toen we 25 jaar geleden met de salarisenquête zijn gestart”, aldus Gérald Lallemand, de auteur van het onderzoek. Verder is ook de omvang van het bedrijf een bepalende factor (het salaris ligt 10 procent hoger in grote ondernemingen), evenals de regio (Brussel en wijde omgeving bieden tot 10 procent hogere lonen). Tot slot heeft ook het geslacht invloed op de lonen, aangezien vrouwelijke informatici gemiddeld 7 procent minder verdienen dan hun mannelijke collega’s die, ondanks het feit dat die salariskloof daalt, nog steeds 80 procent uitmaken van de it-tewerkstelling.Een andere factor die de verloning beïnvloedt is de graad van specialisatie, meer bepaald via het behalen van certificaten. Zo zijn SAP- of Java-specialisten fel gegeerd en blijft een gegradueerde in de informatica het meest gezochte profiel. Loon en andere vergoedingenDe meest genoemde extralegale voordelen onder informatici zijn de maaltijdcheque (65%), de groepsverzekering (97%), de hospitalisatieverzekering (100%), de terugbetaling van een kostenforfait (36%, met een gemiddelde van 175 euro), de voordelen in natura (19%, ter waarde van 1.200 euro) en de bedrijfswagen (44%, maar dan voornamelijk in de it-diensten en engineeringbedrijven).De aanvullende opleidingen blijven vooralsnog het zwakke broertje van het vergoedingenpakket. De informatici spenderen jaarlijks gemiddeld 4,9 dagen aan bijkomende vorming. “Dat is amper 2% van het totale aantal werkdagen, toch wat minnetjes voor een sector die moet omgaan met technologie die razendsnel evolueert”, legt Gérald Lallemand de vinger op de wonde.VergelijkingVolgens Insea zijn de lonen het afgelopen jaar, bovenop de index, met 2,4% gestegen (een degelijke stijging, ook al vallen deze onderzoeken niet altijd even makkelijk met elkaar te vergelijken, al was het maar omdat de populatie van jaar tot jaar verschilt). De lonen van de specialisten groeien sneller aan dan die van de debutanten, maar die krijgen op hun beurt een beter begincontract dan de starters van vorig jaar.Insea merkt overigens op dat de personeelsrotatie vermindert: 9% in 2005 tegenover 16% in 2000/2001. De meest genoemde redenen voor een vertrek zijn de carrièremogelijkheden in een ander bedrijf (36%), een ontslag (27%) of een salaris dat niet voldoet aan de verwachtingen (17%).Er werden afgelopen jaar 9% nieuwe informatici gerekruteerd, vooral ontwikkelaars, terwijl het saldo in 2004 nog negatief was (-1%).Tot slot nog een woordje over de uitbesteding. De bedrijven doen voor 19% van hun effectief beroep op externe medewerkers (vooral programmeurs en ontwikkelaars).U kunt de volledige studie bestellen bij Insea ([www.insea.be]). Het onderzoek is beschikbaar in boekvorm (het volledige papieren rapport) of op cd-rom (voor gedetailleerde zoekopdrachten, afgebakende steekproefpopulaties en in depth vergelijkingen) en kost 1.500 euro. Elk bedrijf dat deelneemt aan het onderzoek van volgend jaar kan echter een korting bekomen.

Partner Content