Instroom erp-consultants op peil houden

De erp-markt veert duidelijk op, maar wat zijn de gevolgen daarvan voor de arbeidsmarkt? Ontstaat er opnieuw een tekort aan gespecialiseerde erp-profielen? We polsten bij een aantal belangrijke erp-spelers.

“Het klopt dat er vandaag opnieuw een gebrek aan erp-experten is”, zegt Tom Valgaeren, hr-directeur bij Oracle België en Luxemburg. “Het meest gegeerde profiel is dat van de ervaren consultant, met grondige kennis van specifieke bedrijfsprocessen en verticale markten.” Dat type consultant blijkt cruciaal om de business van een erp-speler verder uit te bouwen. “Het zijn consultants die inzicht hebben in de vragen en behoeften van de klant. Daarom zijn we continu op zoek naar dat type ervaren erp-experts.” Oracle pakt de zaken daarbij niet halfslachtig aan. Het bedrijf heeft voor de regio Emea een rekruteringsteam uitgebouwd dat het opsporen en aantrekken van valabele kandidaten in de verschillende Europese landen moet ondersteunen. “Het doel is heel gefocust samen te werken met de medewerkers die in de verschillende landen rekruteren”, verduidelijkt Tom Valgaeren. “Op die manier moeten we erin slagen de wachttijd voor het invullen van een vacature in te korten.” Daarnaast biedt Oracle zijn medewerkers de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen tot gespecialiseerde consultants. “Naast de professionele deskundigheid schenken we daarbij ook aandacht aan het culturele aspect”, aldus nog Valgaeren. “Een erp-expert moet in staat zijn vlot te functioneren in een complexe, internationale omgeving.”Nerveuze marktOok in de SAP-markt blijkt de vraag naar ervaren erp-experts groter dan het beschikbare aanbod. “De markt groeit opnieuw, er zijn weer meer projecten”, zegt Danny Van Heck, commercieel directeur bij SAP. “Dat zorgt automatisch voor meer vraag naar ervaren medewerkers om die projecten te bemannen.” Meer nog, doordat er sowieso een tekort aan erp-consultants bestaat, begint de markt tekenen van nervositeit te vertonen. “We merken dat integratoren medewerkers van elkaar beginnen afsnoepen. Dat wijst op een zekere ongerustheid, wat uiteraard niet goed is. Dat soort praktijken drijft bovendien de lonen van de erp-consultants opnieuw de hoogte in.” SAP wil zich daarom als een regulerende factor in de markt opstellen. Het bedrijf ontwikkelde enkele initiatieven die moeten zorgen voor voldoende instroom van nieuwe mensen met erp-kennis.Het gaat onder meer om het programma ‘Young Graduates’, waar SAP-partners nieuw aangeworven, jonge it’ers naartoe kunnen sturen. Er is ook de SAP Academy voor de reskilling en upskilling van consultants die ervaring hebben in een bepaald industriedomein, maar over geen of weinig erp-kennis beschikken. Verder lopen er programma’s met SAP-opleidingen bij onder meer de VDAB, Bruxelles Formation en Technifutur. “De bedoeling is via die kanalen nieuwe mensen naar de erp-markt te loodsen, zowel schoolverlaters, werkzoekende it’ers als business consultants”, verduidelijkt Danny Van Heck. “Via de geboden basisopleiding moeten onze partners en klanten sneller nieuwe mensen kunnen inzetten.” De huidige initiatieven moeten de markt bovendien behoeden voor het nijpende tekort zoals zich dat eind de jaren negentig manifesteerde, met de bijhorende uitwassen. “We beseffen vandaag heel goed dat it een knelpuntberoep is”, aldus nog Danny Van Heck. “Erp is echter voldoende attractief om degelijke, nieuwe mensen aan te trekken. Ik ben ervan overtuigd dat vraag en aanbod weer in evenwicht komen. SAP wil daarbij alvast een regulerende rol spelen.”Specialismes combinerenLange tijd zag het ernaar uit dat Microsoft de erp-kelk aan zich voorbij liet gaan, tot het bedrijf de Scandinavische leveranciers Navision en Axapta overnam. Beide oplossingen zijn intussen ondergebracht in de productlijn Microsoft Dynamics. Van de vraag naar erp-specialisten kan Microsoft op het eerste gezicht niet veel last hebben, omdat het Dynamics enkel via een indirect verkoopkanaal aan de man brengt. Toch houdt het bedrijf de vinger aan de pols. “We praten veel met onze partners”, zegt Roel Thomassen, productmanager Dynamics NAV bij Microsoft. “Daaruit blijkt inderdaad dat er een groeiende behoefte bestaat aan consultants die een project kunnen definiëren en leiden enerzijds, en technische profielen die de ideeën in concrete functionaliteit omzetten anderzijds.” Bijkomende moeilijkheid is dat heel wat projecten erp linken aan andere Microsoftplatformen, zoals SQL, BizTalk of SharePoint. “Dat zijn natuurlijk heel gerichte specialiteiten die niet iedereen zomaar in huis heeft. Consultants die met verschillende technologieën overweg kunnen, zijn daardoor extra zeldzaam.” Microsoft komt aan de vraag naar opgeleide consultants tegemoet door samen te werken met universiteiten en hogescholen, met de VDAB en met een reeks gecertificeerde opleidingscentra.Ook Infor voert zelf geen implementaties uit. Het bedrijf steunt daarvoor op Profuse. Infor nam begin augustus SSA Global over, het bedrijf dat de Baan erp-technologie onder zijn vleugels heeft. Enkele jaren geleden ging de consultancy-poot van het toenmalige SSA al over naar Profuse. Het Nederlandse bedrijf bedient de Belgische markt vanuit Kontich. “Erp biedt nog altijd heel wat mogelijkheden”, vindt Willem de Potter, algemeen directeur van Profuse. “Er is echter een concentratie aan expertise voor nodig, volume ook. De kleinere spelers kunnen dat niet aan.” In de Benelux beschikt Profuse al over zowat tweehonderd erp-specialisten, maar het bedrijf tracht het team continu te versterken. “De erp-markt verandert snel. Denken we maar aan wat de komst van de internettechnologieën allemaal met zich mee heeft gebracht.” Profuse heeft een eigen opleidingscentrum waar de medewerkers hun kennis kunnen bijspijkeren. Daarnaast trekt het bedrijf – zij het selectief – ook getalenteerde schoolverlaters aan. “Het zijn jonge mensen die bijvoorbeeld een opleiding logistiek hebben afgerond”, verduidelijkt Willem de Potter. “Bij ons volgen ze vier maanden een intensieve erp-studie, waarna ze nog twintig maanden stage lopen op projecten. Pas na twee jaar zijn die mensen echt inzetbaar bij een erp-opdracht.” Het is een zware investering, die bovendien het risico inhoudt dat de medewerker na de opleiding naar de concurrentie vertrekt. Daar zit het bedrijf echter niet mee. Profuse weet wat nodig is om tot goede retentiecijfers te komen. Dat blijkt onder meer uit het feit dat het bedrijf in Nederland dit jaar goed was voor de zilveren award ‘Great place to work’.

Partner Content