It-afdeling mag van thuiswerkers niet controleren

Thuiswerkers geloven dat hun manager, en niet de it-beslisser, de verantwoordelijkheid heeft om hun activiteiten buiten kantoor te controleren. Eén op de vijf vindt zelfs dat het niemand aangaat wat ze buiten kantoor online doen.

Dat blijkt uit een onderzoek van netwerkleverancier Cisco naar het online gedrag van thuiswerkers in tien landen. Hierbij is ook de perceptie van thuiswerkers over de rol van it voor hun veiligheid onderzocht. Het blijkt dat in zes van de tien landen, waaronder de Verenigde Staten, thuiswerkers vinden dat hun managers meer autoriteit hebben om hun gedrag te controleren dan it-afdelingen.In Frankrijk vindt 38 procent van de thuiswerkers dat het niemand aangaat wat zij op de computer doen. Eenderde van de Franse thuiswerkers vindt dat de it-afdeling het recht heeft ze te controleren. 13 procent van de ondervraagden vindt dat noch de manager, noch de it-afdeling hun gebruik van bedrijfsapparaten mag controleren.De thuiswerkers denken zich bewust te zijn van de beveiligingsrisico’s die het gebruik van computers meebrengt voor de onderneming. Volgens Cisco gedragen ze zich hier niet naar. Eén van de vijf thuiswerkers deelt zonder problemen de computer met niet-werknemers. Een kwart opent onbekende e-mails en 11 procent breekt in op het draadloze netwerk van de buren.

Partner Content