Job van databasebeheerder wordt er niet eenvoudiger op

Uit een onderzoek dat vorig jaar door Evans Data werd uitgevoerd, blijkt dat de rol van de databasebeheerder in een onderneming volop in beweging is. Zijn job wordt alsmaar complexer en zijn verantwoordelijkheden blijven toenemen.

Evans Data ondervroeg meer dan 400 database-ontwikkelaars van middelgrote en grote Amerikaanse bedrijven en kwam tot de vaststelling dat er een duidelijke evolutie is in de manier waarop databasebeheerders (dba’s of database administrators) tegen hun job aankijken. Zij concentreren zich niet langer uitsluitend op hun ‘database-silo’ maar kijken integendeel hoe de database end-to-end toepassingen mogelijk maakt. De toenemende convergentie tussen databases en webservices maakt dat de dba’s steeds vaker betrokken worden bij integratie-opdrachten die bedoeld zijn om de informatie in de database toegankelijk te maken via webservices. Meer dan de helft van de ondervraagde dba’s verwachtte dan ook meer verantwoordelijkheden te krijgen voor ondermeer de verfijning van toepassingen die rechtstreeks de database aanspreken. En dat betekent dat de databasebeheerder niet enkel kennis moet hebben van de werking van zijn database maar ook moet weten hoe die toepassingen werken – dus ook kunnen omgaan met zaken als beveiliging en middleware integratie. Het volledige artikel is verschenen in het nummer van Data News van 14 april.

Partner Content