‘Le nouveau dba’: de hokjesgeest voorbij

Doorheen de jaren is het profiel van de dba (database administrator) flink geëvolueerd. De dba bevindt zich niet langer op een eiland, maar moet zijn kennis over diverse aangrenzende domeinen voortdurend bijschaven. Dat maakt van hem een gewild profiel op de rekruteringsmarkt.

Het takenpakket van de dba ziet er vandaag anders uit dan pakweg vijf jaar geleden. “De leveranciers hebben geïnvesteerd in automatisering”, zegt Jan Henderyckx. Hij is infrastructuurarchitect en database consultant bij Brainware en geeft ook opleiding. “Er zijn meer mogelijkheden bijgekomen om de database aan self-managing en self-tuning te laten doen. Daardoor bevindt een deel van de klassieke taken van de dba zich vandaag in de database zelf.” Tegelijk zijn de verwachtingen almaar toegenomen. Ondernemingen streven een hoge beschikbaarheid en performantie van hun applicaties na. Het spreekt voor zich dat de dba die zaken mee helpt realiseren. “Meer nog, hij zit niet meer op een duidelijk afgelijnd eiland, maar krijgt diverse discipline-overschrijdende taken toegewezen, precies om bijvoorbeeld die beschikbaarheid te kunnen garanderen.”Het is hier dat de dba in contact komt met de netwerkinfrastructuur, met business intelligence, enzovoort. “De dba moet zijn blik verruimen. Blijft de database achter op de rest, dan behalen de applicaties van het bedrijf de opgelegde service level agreements niet.” In die context beschouwt de onderneming de database als een loutere persistentielaag. De gevraagde beschikbaarheid is dan niets meer dan een evidentie. “De toegevoegde waarde van de dba ligt elders”, gaat Jan Henderyckx verder. “Hij staat in voor dataservices, zoals data placement en replicatie. Daar schuilt zijn echte waarde, want het klassieke dba-werk – zoals tuning – kan de onderneming makkelijk en goedkoop uitbesteden.”Minder onderhoudWanneer we ons licht opsteken bij de databaseleveranciers, blijkt het geschetste beeld te kloppen. In 2001 zette Oracle een heuse enquête op poten om bij de leden van de user group na te gaan wat hun grootste behoeften waren. “De resultaten van die rondvraag waren de rechtstreekse aanleiding om voor meer functionaliteit rond self-tuning te zorgen”, zegt Johan Vanden Bossche, product sales consultant bij Oracle. “De totale hoeveelheid tijd die de dba puur aan onderhoud besteedt, neemt gestaag af.” Tegelijk krijgt de dba almaar meer databases onder zijn bevoegdheid. Het gaat al lang niet meer om één of twee machines, maar vaak om echte databaseparken. Ook daardoor verandert het profiel van de dba. “Hij is niet langer de brandweerman die links en rechts brandjes blust. Hij gaat proactief te werk en concentreert zich op de jobs die voor toegevoegde waarde zorgen.”Tegelijk stijgt ook de complexiteit van de omgeving waarin de dba actief is. Heel wat ondernemingen werken vandaag met databankparken die zich – bijvoorbeeld in het kader van een disaster recovery plan – verspreid over verschillende locaties bevinden. De dba moet dan ook overweg kunnen met de netwerkinfrastructuur die daar bij komt kijken, met clusteringsoftware, enzovoort. “Een bijkomende moeilijkheid is dat de klassieke maintenance window bij heel wat bedrijven is weggevallen”, aldus nog Johan Vanden Bossche. Vroeger was een bank in het weekend gesloten. Vandaag wil de klant dag en nacht aan internetbankieren kunnen doen. Dat heeft de druk op de systemen – en op de dba – uiteraard alleen maar doen toenemen.Dba assisteert ontwikkelingDe evolutie van de technologie heeft ervoor gezorgd dat we de database steeds meer als een dataplatform moeten beschouwen. Vandaar dat de dba zich ook alsmaar meer betrokken ziet bij de ontwikkeling van applicaties. “Dat is niet meer dan logisch, want een applicatie werkt nu eenmaal met data”, zegt Stefan Lamberigts, product & solutions marketing manager bij Microsoft. Vroeger bestond een ontwikkelingsdepartement alleen maar uit ontwikkelaars. Die kregen van de dba een testdatabase in gebruik, om er nieuwe dingen mee te proberen. “Vandaag speelt de dba een duidelijke rol in het ontwikkelingstraject. Ontwikkelaar en dba groeien daardoor voor een stuk naar elkaar toe, omdat ze inzicht moeten hebben in elkaars functie.”Doordat de jobinhoud van de dba in omvang toeneemt, is het voor een onderneming vandaag uiteraard ook een stuk moeilijker om in de markt een dba te rekruteren die op alle fronten met de laatste ontwikkelingen mee is. “We proberen daarop in te spelen door opleiding aan te bieden, in de eerste plaats rond onze eigen producten”, vervolgt Stefan Lamberigts. Toch merkt ook hij dat de dba vooral de tijd en de ruimte moet krijgen om in zijn rol te groeien. “De dba nieuwe stijl zal in zijn juniorjob wellicht eerst vooral onderhoudswerk verrichten. Wanneer hij naar een seniorrol doorgroeit, stijgt het belang van de kennis en ervaring die het pure databasedomein overschrijden.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content