Saskia Van Uffelen (Arinso) : ‘Vrouwen veel beter vertegenwoordigd in HR dan in IT’

“Wat mij erg opgevallen is na mijn overstap van HP naar Arinso? Het aantal vrouwen dat ik plots in een zaal zag zitten bij meetings. Bij HP was ik vaak de enige vrouw, nu bestaat soms meer dan de helft van het publiek uit dames. Beter of slechter? Ik weet het niet, het is anders, maar je moet wel een gezonde mix van beiden hebben, op alle niveaus.” Afgevaardigd bestuurder Saskia Van Uffelen van Arinso in een open gesprek met de redactie.

Ze is er eigenlijk in gerold, in de it, zegt ze. Ze studeerde lichamelijke opvoeding en pedagogie met de bedoeling sportkampen te gaan organiseren – “maar dan moest je ook de financiële kant beheersen, en zo ben ik in it terechtgekomen, bij een kmo die oplossingen verkocht voor veilingzalen.” De volgende etappe was Xerox waar ze met haar achtergrond geknipt was om training en opleiding te verzorgen, maar uiteindelijk ook de verantwoordelijkheid voor het indirecte kanaal toegewezen kreeg – “een uitdaging op zich omdat Xerox toen een erg directe organisatie was”, geeft ze toe.Solliciteren aan de overkantEn dan kwam de overstap naar Compaq, een erg hilarisch moment want om te gaan solliciteren bij Compaq hoefde ze maar buiten te stappen bij Xerox en letterlijk de straat over te steken, – “en dat was nogal delicaat”, lacht ze, “dus hebben we uiteindelijk maar beslist om het sollicitatiegesprek op een andere plaats te laten doorgaan.” Bij Compaq begeleidde ze twee fusies, eerst de overname van Digital, later de samensmelting met Hewlett-Packard. Alles bij elkaar vijftien jaar. “En eigenlijk allemaal even boeiend”, beklemtoont ze, al waren er wel grote verschillen. “Het grote voordeel van Compaq toen was dat het nog klein was, je kreeg niets aangereikt, alles kon en mocht, alleen je eigen creativiteit was je begrenzing – een beetje zoals nu bij Arinso eigenlijk. Xerox daarentegen was toen een heel zware structuur, en eigenlijk HP op het einde ook, maar de periode daartussen was heerlijk.”Wat de meest uitdagende periode was ? “Alles eigenlijk, in het begin was de uitdaging dat ik niet de juiste studies gedaan had want ik kende niks van it, dan dat ik geen sales gedaan had, geen marketingervaring, geen managementstudies. Je moest je telkens weer bewijzen, en misschien als vrouw nog wel iets meer, maar het houdt je erg alert, en dat is zeker geen nadeel.”Hoezo moeilijker ?Is het dan moeilijker werken als vrouw in een topfunctie? Onmiddellijk een schaterlach: “Ik heb het nooit als man gedaan, laat daar geen twijfel over bestaan, dus ik heb het alleen maar van horen zeggen! Moeilijker? Niet echt, denk ik, eenmaal dat je een bepaald niveau bereikt hebt, word je evenzeer gerespecteerd. Om dat niveau te bereiken moet je je misschien niet méér bewijzen dan een man maar wel constant – en dat is veeleer positief want het verplicht je een bepaalde kwaliteitsnorm voor jezelf aan te houden die je ook sterker maakt.”Ze zet zich wel af tegen sommige bedrijven die het als hun plicht zien een bepaald percentage van het management met vrouwen te vullen. “Als er betere mannen zijn, dan neem je toch gewoon een man. Ofwel is iemand geschikt voor de job of niet – is het een vrouw, dan des te beter, maar het moèt niet!”Je omgeving opvoedenAls moeder van vijf kinderen tussen 2,5 en 22 jaar heeft ze natuurlijk haar handen vol na haar dagtaak, maar met de hulp van de echtgenoot lukt dat best, zegt ze. “Je moet wel je omgeving opvoeden. Ik bedoel daarmee dat ik er ondanks mijn ongelooflijk moeilijk beheerbare agenda toch regelmatig in slaag om mijn kinderen om halfzeven in bed te stoppen – en dan weer verder te werken. Ik heb een hekel aan meetings die nog om halfzes beginnen, doe dat over de middag of ’s morgens vroeg. Dus moet je mensen leren hoe ze moeten werken, hoe ze best hun dag indelen. Waar het uiteindelijk op aankomt, is dat je job gedaan is, los van het tijdstip of de plaats waar je werkt.”Dat concept kan bij een bedrijf als Arinso niettemin voor problemen zorgen, dat beseft ze. “Zowat de helft van onze business gebeurt op projectbasis, gefactureerd per dag. Maar hoe leg je aan een klant uit dat je hem factureert voor werkdagen waarop hij een van onze mensen maar een deel van de tijd gezien heeft? Het is een uitdaging voor iedereen die met projectbusiness bezig is om die klant te doen inzien dat een consultant bijzonder efficiënte dingen voor hem gedaan heeft zonder dat hij lijfelijk aanwezig was. Andermaal een kwestie van ‘opvoeding’ dus.”Vanwaar de overstap? “Er waren meerdere redenen, maar het strakke keurslijf waarin een groot Amerikaans bedrijf als HP je dwingt, viel steeds moeilijker te rijmen met de complexiteit van een Belgische entiteit en de nuances die dat vergt op het vlak van personeelsbeleid, klantenaanpak en marktbenadering. Als je dan weinig of geen impact meer hebt op wat er eigenlijk zou moeten gebeuren, dan verlies je het vertrouwen van je klanten en ga je op een bepaald moment ook je credibiliteit verspelen, en dat kan je maar één keer doen. Dus wilde ik geen groot Amerikaans bedrijf meer en ook geen pure it. Maar ik wilde wèl naar een aanleunende sector, want je moet verder bouwen op de fundamenten en de kennis die je vergaard hebt. Bij Arinso zocht men bovendien mensen met organisatorische ervaring, die structuur en dynamiek konden geven aan een organisatie, niet iemand die SAP- of hr-kennis had.”HR in kinderschoenenSaskia Van Uffelen geeft wel toe dat ze eigenlijk nog altijd grotendeels in een it-omgeving zit – “over een hr-dossier wordt nu eenmaal beslist door human resources, de ceo, de cio én de cfo. Arinso biedt ook hostingcapaciteit aan tegen een maandelijkse fee per werknemer, per payroll-it dus. Let wel: de lessen uit it komen altijd van pas, de hr-automatisering staat immers nog maar in haar kinderschoenen, het is een sector die pas heel laat aandacht is gaan besteden aan het automatiseren en optimaliseren van processen, laat staan aan outsourcing. De grootste uitdaging hier is die overgang naar automatisering te voltooien zonder fouten te maken die menselijk zwaar kunnen doorwegen – een fout in een loonbriefje kan voor de betrokkene emotioneel zwaar aankomen.”Roeien met de riemen die je hebtHaar grootste uitdaging op persoonlijk vlak is te leren leven in een omgeving waar er meer businessopportuniteiten zijn dan je kan realiseren met de beperkte mankracht die je hebt – “je ziet wat er nog allemaal mogelijk is, maar je komt tientallen handen tekort, en dus moet je heel bewust je prioriteiten gaan leggen en kiezen wat je wel en niet kan doen. Wij hebben nu al veel offshore outsourcing, de hoogwaardige SAP-ontwikkelingen gebeuren in België maar het testen gaat offshore.” België is trouwens een land met een erg hoog aandeel outsourcing, zowat de helft van de omzet. In het strategisch plan van Arinso is voorzien dat tegen 2007-2008 die verhouding ook op groepsniveau moet worden gehaald.Arinso heeft overigens nog meer plannen, het e-HR verhaal is volgens Van Uffelen nog maar het tipje van de ijsberg. “Wij maken bijvoorbeeld wel templates aan die informatie ter beschikking stellen van de eindgebruiker, maar we doen nog niets met de interpretatie van die informatie, business intelligence dus. Ook change management moet nog meer aan bod komen, niet in it-termen maar vanuit de kant van de werknemers, want zij zijn de eerste betrokkenen. En misschien nog wel de grootste uitdaging voor ons is : we zijn masters in hr-optimalisering, maar hoe breng je het hr-beleid van een klant up to date zonder het sociaal klimaat te destabiliseren? Zonder meer boeiend!”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content