Veilig internetten voor schoolkinderen

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Vrijwilligers van Belgacom en Microsoft, opgeleid door Child Focus, onderwijzen schoolkinderen in veilig internetgebruik.

Vrijwilligers van Belgacom en Microsoft, opgeleid door Child Focus, onderwijzen schoolkinderen in veilig internetgebruik.

Evenals vorig bezochten meer dan 200 vrijwilligers van Belgacom en Microsoft lagere scholen in Vlaanderen en Brussel om de leerlingen te informeren over veilig online gedrag. Hiervoor kregen ze een opleiding door Child Focus en beschikken ze over een nieuwe opleidingskit voor de leerkrachten. Dit jaar werden zo’n 200 klassen van het vierde tot zesde studiejaar bezocht, en de vraag naar dergelijke sessies groeit nog. Leerkrachten beseffen immers de nood aan een degelijke voorlichting inzake een veilig en kritisch online gedrag, maar voelen zich niet altijd voldoende gewapend hiervoor.

Overigens is er wel nood aan dergelijke voorlichting, want kinderen gaan steeds vaker geregeld online. Volgens ‘EU Kids Online’ zouden in België 66 procent van de jongeren van 9 tot 16 jaar één keer per dag on-line gaan. Negen jaar is blijkbaar de leeftijd waarop het eerst gebruik wordt gemaakt van het internet. Naast het bekijken van filmpjes, wordt er gechat (73%), gebruik gemaakt van webcams (39%) en geblogd (21%). In het bijzonder in de leeftijdsgroep van negen tot twaalf jaar moet veel aandacht worden besteed aan het eerbiedigen van de regels inzake privacy op sociale netwerken en dies meer.

Partner Content