“We hebben nood aan doeners, niet enkel aan managers”

Els Blaton (43) geeft ondertussen al enkele maanden leiding aan de goed 600 medewerkers van het informaticadepartement van bankverzekeraar Axa België. It-directrices lopen dun gezaaid, zeker in bedrijven van deze omvang. Bovendien is Axa volop bezig met de integratie van de voormalig concurrent Winterthur. Wat zijn de uitdagingen en prioriteiten van de it in dit voor Axa belangrijke scharniermoment?

Sinds juli 2006 geeft Els Blaton als ‘deputy CIO’ leiding aan de it-teams van het Belgische filiaal van bankverzekeraar Axa. Ze volgt in die functie Philippe Wautelet op, die binnen het directiecomité werd aangewezen om de algehele coördinatie van de fusie met Winterthur voor zijn rekening te nemen.De acquisitie, die in juni 2006 werd aangekondigd, werd vorige maand afgerond. Daarmee werd de agenda van de automatiseringsdiensten grondig door elkaar gegooid. De fusie van de it-systemen kreeg absolute prioriteit en werd de grootste opdracht voor 2007. Zoals dat voor elk project van een dergelijke omvang geldt, moesten er keuzes worden gemaakt, en die waren niet altijd gemakkelijk. Het zogenaamde ’targetsysteem’ is dat van Axa, enerzijds om het eenvoudig te houden, anderzijds om een snelle uitvoering mogelijk te maken. Tenslotte is Axa toch een stuk groter dan Winterthur. Volgens een zogenaamde ‘best of breed’-logica, hadden bepaalde applicaties van Winterthur, zoals de front-end voor de makelarij van levensverzekeringen voor particulieren, de voorkeur van de gebruikers kunnen krijgen, en waren ze bijgevolg een betere keuze geweest.FusieEls Blaton legt uit dat de analysefase stilaan op zijn einde loopt en dat ze een goed zicht begint te krijgen op de processen van de twee entiteiten. Het komt er nu op aan beide organisaties op een zelfde leest te schoeien. Een honderdtal informatici van Winterthur (vestiging aan de Brusselse Kunstlaan) zullen op termijn de 470 it-medewerkers (externen niet meegerekend) van Axa versterken. De it-teams bevinden zich hoofdzakelijk op de centrale zetel aan de Vorstlaan in Bosvoorde, maar er zitten ook teams in Antwerpen. Axa biedt de mogelijkheid om een paar dagen per week op een andere locatie te werken, in Leuven, Gent of Luik, om de verplaatsingen voor de medewerkers te beperken. Die it-teams zijn voor het grootste deel samengesteld uit ontwikkelaars, analisten en projectleiders. Het personeel dat verantwoordelijk is voor de it-infrastructuur werd enkele jaren geleden al ondergebracht in een aparte maatschappij die Axa Technology heet en overigens ook een veertigtal medewerkers van Winterthur zal opnemen. Axa Technology is een soort interne leverancier en bezet momenteel de kelder van de centrale zetel, maar verhuist binnenkort naar Woluwe.Om de integratie van de it-diensten van de twee maatschappijen tot een goed einde te brengen, is Axa volop bezig de activiteiten in zogenaamde ‘factories’ te structureren. De ‘gegevensmigratiefactory’ en de ’test factory’ hebben bijvoorbeeld al gestalte gekregen. Om de werklast van de ad hoc it-teams niet nodeloos zwaar te maken, wordt een deel van de taken toevertrouwd aan een externe partner. Daartoe heeft Axa enkele requests for proposal uitgeschreven. Het belangrijkste is echter dat de vereisten en de eindeloze reeksen tests intern worden vastgelegd, vindt Blaton.Klantgerichte restylingNaast de fusie heeft het it-departement nog serie prioriteiten, waaronder verschillende grote re-engineeringprojecten van Axa’s bank- en verzekeringsactiviteiten. De afgelopen drie jaar had Els Blaton al de verantwoordelijkheid over de informatisering van Axa Bank (met ongeveer 170 medewerkers). Het was en is haar opdracht om Axa door een adequaat gebruik van informatiesystemen van een productgerichte naar een klantgerichte aanpak te laten overgaan. De nood aan verandering is vooral voelbaar op het vlak van de toepassingen voor de makelaars. Een ander belangrijk project dat in 2007 wordt verdergezet, is de omzetting naar Java (J2EE) van de BOAR-toepassing die de makelaars gebruiken om schadeverzekeringen van particulieren te beheren. Axa heeft een tijdje geleden al de beslissing genomen om al haar intern ontwikkelde toepassingen te standaardiseren in Java.Het merendeel van de Axa-applicaties werd intern ontwikkeld. Meer dan 5.000 medewerkers maken er gebruik van. Zo heeft de bankverzekeraar bijvoorbeeld geen erp-pakket aangekocht en wordt momenteel enkel een procurement-module van SAP gebruikt, al bestaat er op wereldschaal een project voor migratie naar SAP. Els Blaton laat echter verstaan dat ze eerst de integratie van Winterthur succesvol wil afronden, voor ze zich aan een dergelijke overstap waagt.Valoriseren van de technische profielenHet behalen van het CMMI-certificaat niveau 2 (een standaard die de maturiteit van een bedrijf en de gebruikte processen meet) eind 2005, was slechts mogelijk dankzij de aanhoudende inspanningen om de kwaliteit van het hele it-departement te verbeteren. Dit gaat al vier jaar gepaard met een nieuwe aanpak van de opleidingen, in samenwerking met de human resources-afdeling. De it-specialisten worden geregeld weggehaald uit hun dagelijkse werkomgeving (projectbeheer, onderhoud), met de bedoeling hun horizonten te verbreden en hun technische expertise uit te breiden. “Dat is van groot belang om de motivatie van de informatici op peil te houden”, onderstreept Els Blaton. Tegenwoordig vinden heel wat ingewijden dat de moderne it’er zich moet richten op de business en een project moet kunnen leiden. Maar Els Blaton lijkt daar tegen in te gaan: “De technische profielen worden te weinig naar waarde geschat. Zo hebben we bijvoorbeeld te weinig oog voor ‘senior’-profielen, of het nu gaat om architecten, analisten of Cobol- en Java-programmeurs. Carrière maken in een onderneming doe je niet enkel door op een gegeven moment manager te worden. We moeten ook respect hebben voor de experts. We hebben nood aan doeners.”

Partner Content