Werkgevers verwaarlozen het behoud van medewerkers

Werkgevers richten zich te veel op het vinden van nieuwe medewerkers en te weinig op het behouden van (ervaren) mensen. Dat is riskant, want ict-professionals voelen minder binding met hun werkgever dan tijdens de vorige hoogconjunctuur.

“Het lukt automatiseerders wel om starters en brede ict’ers binnen te halen”, stelt Geert-Jan Waasdorp van arbeidsmarktonderzoeksbureau Intelligence Group. “Specialisten zijn echter moeilijk te vinden en ervaren krachten verlaten de organisatie via de achterdeur. De nadruk ligt te veel op werving en niet op het binden van medewerkers.”Uit het continu lopende arbeidsmarktonderzoek van zijn bedrijf concludeert hij bovendien dat ict-professionals zich tegenwoordig minder gebonden voelen aan hun werkgever. De mooie beloftes van toen hebben tijdens de recessie aan geloofwaardigheid ingeboet.CowboysGerard van Hees, ict-vakbondbestuurder FNV: “Ict-werkgevers moeten zich meer gaan richten op behoud van werkgelegenheid. Ze zijn te weinig bezig met duurzaamheid van werkgelegenheid. Veel bedrijven werken erg ad hoc, met kortlopende contracten. Op een gegeven moment is het budget op en kunnen medewerkers weer gaan.” Hij noemt dat soort werkgevers cowboys die niet willen investeren in personeelsbeleid. “Kinderopvang vindt men vaak een taak van de overheid. In de goede tijd hebben ze het te druk voor scholing, en in de slechte tijd is er geen geld. Ze hebben mooie praatjes maar daaronder zit geen structuur voor een duurzaam bedrijf.”Annette Greven, hr-manager van VX Company, constateert dat de vraag is veranderd. Sat bedrijf bouwt en beheert infrastructuren met zo’n 250 medewerkers. “Vijf jaar terug waren de tekorten op de arbeidsmarkt breder. Iedereen kon zich omscholen tot iets in de ict. Nu zoeken onze opdrachtgevers specialisten die ervaring hebben met de nieuwste technologie.” Ze constateert dat die professionals ook over steeds meer algemene vaardigheden moeten beschikken om samen met de klant oplossingen te bedenken.VX Company richt zich daarom juist op het behouden van ervaren ict’ers. Speerpunt daarbij is ontwikkeling. “We zorgen ervoor dat mensen zich tijdens en naast hun werk kunnen ontwikkelen en certificeren. Zeker in de ict verlies je je inzetbaarheid als je niet tijdig bijschoolt. Onze medewerkers zijn gemiddeld twee weken per jaar op training.”Haar bedrijf zoekt zo’n vijftig nieuwe medewerkers. “Onze belangrijkste methode is wat wij noemen netwerving: werven middels onze eigen medewerkers. Ik denk dat inmiddels de helft van onze medewerkers via een collega is binnengekomen.”DromenPecoma, dat zo’n driehonderd medewerkers telt, detacheert en reikt ict-oplossingen aan. Het concentreert zich vooral op de betrokkenheid van medewerkers. Algemeen directeur Simon de Koning: “Het gaat mensen niet meer om het geld, maar om wat ze in hun leven en carrière kunnen bereiken.” Zijn bedrijf zoekt nog zo’n 35 tot veertig mensen en kiest ook voor werven via eigen medewerkers. Commercieel directeur Esmé van der Harst: “Ict’ers die voor het snelle geld gaan, passen niet in onze organisatie.”De Koning en Van der Harst voerden de afgelopen maanden met alle driehonderd medewerkers een gesprek over hun wensen en verwachtingen. Bij de jaarlijkse heisessie was niet alleen het management, maar het hele bedrijf aanwezig. De Koning: “We hebben iedereen uitgenodigd om een droom op een kaartje te schrijven. De twintig ‘beste’ dromen hangen we in onze gebouwen.”Om het werk inhoudelijk uitdagender te maken, werken specialisten bij Pecoma in expertisegroepen aan de ontwikkeling van voor hun vak relevante nieuwe producten. De groep die zich met het testen van ict-applicaties bezighoudt, ontwikkelde bijvoorbeeld een methode om bij iedere fase van productontwikkeling te testen. De Koning stelt: “We willen groeien, maar er moet een basis zijn.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content