De veertig stellingen van Data News: hoe ziet de toekomst van IT eruit?

Naar aanleiding van de veertigste verjaardag van Data News verzamelde de redactie veertig ‘controversiële’ stellingen over de toekomst van IT en technologie, en legde ze voor aan experten ter zake.
Is storage een commodity geworden?
Genoeg gecentraliseerd, iedereen naar de edge?
Moeten sociale netwerken qua content aan banden worden gelegd?
Is de vliegende wagen de toekomst?
Worden biochips realiteit?