Het gemiddelde maandloon van 'managers op het gebied van informatie en communicatietechnologie (ICT)' - ofwel CIO's en IT-managers - bedraagt 7.160 euro bruto. Daarmee scoort die beroepscategorie maar liefst 105 procent boven het nationale gemiddelde. Op basis van die cijfers is het beroep van Chief Information Officer het op één na best betaalde in ons land. Alleen maar de 'Directeurs van grote ondernemingen' - de CEO's dus - doen het nog beter met een gemiddeld bruto maandloon van 9.578 euro. De cijfers komen uit de loonenquête van 2016, uitgevoerd bij bijna 95.000 werknemers en pas gepubliceerd door Statbel, het Belgische statistiekbureau.

De best betaalde beroepen, volgens de meest recente cijfers van Statbel., Statbel
De best betaalde beroepen, volgens de meest recente cijfers van Statbel. © Statbel

Het gemiddelde bruto maandloon van een voltijds tewerkgestelde werknemer bedraagt 3.489 euro. Dit is echter een vertekend beeld van de werkelijke loonspreiding, want 64% van de werknemers ontvangt een lager loon. Het gemiddelde wordt aanzienlijk naar boven gehaald door een kleine groep grootverdieners: tien procent van de werknemers heeft een loon van meer dan 5.381 euro.

Uitgesplitst naar sectoren is de petrochemische nijverheid in het algemeen de best betalende tak van onze economie, gevolgd door dienstverleners. Ook de sector die omschreven wordt als 'Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's en computerconsultancy-activiteiten' scoort hoog in deze ranking. Werknemers die onder die sectordefinitie vallen, kunnen rekenen op een gemiddeld brutomaandloon van 4.531 euro.

De resultaten van Statbel komen niet als een verrassing en liggen in lijn met de jaarlijkse salarisenquête van Data News. Daaruit blijkt al enkele jaren dat de doorsnee IT'er goed in de watten gelegd wordt: zowel wat het bruto maandloon als het extralegale pakket betreft.

Het gemiddelde maandloon van 'managers op het gebied van informatie en communicatietechnologie (ICT)' - ofwel CIO's en IT-managers - bedraagt 7.160 euro bruto. Daarmee scoort die beroepscategorie maar liefst 105 procent boven het nationale gemiddelde. Op basis van die cijfers is het beroep van Chief Information Officer het op één na best betaalde in ons land. Alleen maar de 'Directeurs van grote ondernemingen' - de CEO's dus - doen het nog beter met een gemiddeld bruto maandloon van 9.578 euro. De cijfers komen uit de loonenquête van 2016, uitgevoerd bij bijna 95.000 werknemers en pas gepubliceerd door Statbel, het Belgische statistiekbureau.Het gemiddelde bruto maandloon van een voltijds tewerkgestelde werknemer bedraagt 3.489 euro. Dit is echter een vertekend beeld van de werkelijke loonspreiding, want 64% van de werknemers ontvangt een lager loon. Het gemiddelde wordt aanzienlijk naar boven gehaald door een kleine groep grootverdieners: tien procent van de werknemers heeft een loon van meer dan 5.381 euro.Uitgesplitst naar sectoren is de petrochemische nijverheid in het algemeen de best betalende tak van onze economie, gevolgd door dienstverleners. Ook de sector die omschreven wordt als 'Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's en computerconsultancy-activiteiten' scoort hoog in deze ranking. Werknemers die onder die sectordefinitie vallen, kunnen rekenen op een gemiddeld brutomaandloon van 4.531 euro.De resultaten van Statbel komen niet als een verrassing en liggen in lijn met de jaarlijkse salarisenquête van Data News. Daaruit blijkt al enkele jaren dat de doorsnee IT'er goed in de watten gelegd wordt: zowel wat het bruto maandloon als het extralegale pakket betreft.