Eind 2018 stonden er in totaal 541 grote windturbines op Vlaamse bodem. De overheid wil dat aantal in het kader van de Europese doelstellingen rond hernieuwbare energie nog fors opkrikken. Om het rendement en de levensduur van de windturbines te verhogen, treedt nu ook kunstmatige intelligentie op de voorgrond.
...