Artificiële intelligentie optimaliseert de prestaties en levensduur van windturbines

Om het rendement en de levensduur van de windturbines te verhogen, treedt nu ook artificiële intelligentie op de voorgrond.

De meeste eigenaars van windturbines weten niet altijd in welke toestand hun installaties zich bevinden. De Naamse start-up P4A creëerde daarom samen met IBM een op cloud en AI gebaseerde virtuele assistent die realtime informatie aanreikt over de prestaties en mogelijke defecten van de windturbines. De data uit de applicatie laten bovendien gericht onderhoud toe en kan leiden tot geoptimaliseerde prestaties.

Eind 2018 stonden er in totaal 541 grote windturbines op Vlaamse bodem. De overheid wil dat aantal in het kader van de Europese doelstellingen rond hernieuwbare energie nog fors opkrikken. Om het rendement en de levensduur van de windturbines te verhogen, treedt nu ook kunstmatige intelligentie op de voorgrond.

Datasets in IBM Cloud

“Tot voor kort bezaten eigenaars van windturbines weinig kennis over de actuele prestaties die ze leverden. Hoewel de geschatte levensduur van een turbine doorgaans tussen twintig en vijfentwintig jaar bedraagt, voorzien de fabrikanten van onderdelen onderhoudscontracten voor een termijn van slechts twaalf tot vijftien jaar”, zegt Philippe Mol, technisch manager bij Performance For Assets (P4A). “Zodra die overeenkomst ten einde loopt, ligt een verlenging moeilijk. Het ontbreekt de onderhoudspartner immers aan informatie over de staat waarin de windturbine zich bevindt.”

P4A heeft zijn roots in preventief, correctief en op voorspellingen gebaseerd onderhoud, data mining, de monitoring van prestaties en certificering. De Naamse start-up ontwikkelde eerder al het Wintell-platform, waarmee het machines monitort met behulp van datagedreven analyses. Het bedrijf bundelt nu de krachten met IBM om de prestaties van de windturbines via een flexibel en schaalbaar cloudplatform nauwkeurig op te volgen. “Onze software analyseert de gegevens van sensoren en informatie uit het controlesysteem van de turbine. We combineren die fysieke gegevens in de IBM Cloud met onderhoudsdata en data over het weer. De weersgegevens zijn onder meer belangrijk om in te schatten wanneer een herstellingstaak best plaatsvindt. Een kleine onderbreking omwille van onderhoudswerken plannen we bijvoorbeeld best op een moment waarop er naar alle verwachtingen weinig wind zal zijn.”

Chatbot Nestor

De software van IBM en P4A analyseert en combineert de data in dashboards. De gebruiker verneemt langs die weg onder meer welke onderdelen niet langer optimaal functioneren en hoe zich dat vertaalt in de opgewekte energie. “Slijtage of kleine defecten leiden vaak tot een aanzienlijk rendementsverlies. De eigenaar kan die nu meteen lokaliseren”, gaat Mol verder. Een chatbot, gebaseerd op IBM Watson Assistant, beantwoordt de meest prangende vragen van de gebruiker. Nestor – zo heet de virtuele assistent – genereert informatie uit de beschikbare datasets en dashboards. “Eén vraag volstaat om te weten hoe performant een turbine werkt.”

Anticiperen met realtime data

De applicatie waarschuwt de gebruiker in real time over slabakkende prestaties of mogelijke defecten. De beheerder van het windmolenpark kan bijgevolg sneller anticiperen en het energie- en omzetverlies tot een minimum beperken. De toepassing biedt tegelijk een grotere transparantie voor verzekeringsmaatschappijen en onderhoudsfirma’s. “Eenmaal het initiële servicecontract afloopt, maakt de eigenaar dankzij onze applicatie gemakkelijker de juiste afweging. Hij weet wat een nieuwe en geactualiseerde serviceovereenkomst kost, kent het rendement van zijn turbine en ziet welke componenten binnenkort aan vervanging toe zijn. Die combinatie van factoren bepaalt of het al dan niet aangewezen is om bepaalde onderdelen te behouden of te vernieuwen.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content