Het elektronisch patiëntendossier (EPD) bundelt de medische gegevens van patiënten op een digitaal platform. Het bevat alle medische informatie - van behandelingen over opnames tot medicijnengebruik - die zorgverleners over een patiënt moeten kunnen raadplegen en maakt ze meteen beschikbaar voor alle aangesloten ziekenhuizen. Iedere patiënt heeft op die manier maar één dossier, over de verschillende ziekenhuizen en types zorgverleners heen. De patiënt kan daarin inzage krijgen via een beveiligd online portaal.
...