ADMB is een dienstengroep die bedrijven, zelfstandigen en particulieren bijstaat op het vlak van sociale wetgeving en personeelsbeleid. Tot de groep behoren onder meer een sociaal secretariaat, een kinderbijslagfonds, een sociale kas voor zelfstandigen, een rekruterings- en selectiebureau, en een interimkantoor. Alles samen gaat het om ongeveer twintig operationele en ondersteunende entiteiten. De bedrijven van de groep beheren grote hoeveelheden data. Tot voor kort gebeurde dat op een infrastructuur die bestond uit oplossingen van StorageTek en Sun. ADMB had echter de lim...