Met de klap van de wereldwijde crisis - in het bijzonder in de financiële dienstensector - zo goed als verteerd, lijkt er geen rem te staan op de groei van de Indische ict-dienstensector. Nieuwe kantoorgebouwen, met verdieping na verdieping ruimte voor ict'ers maar ook ook bpo'ers, blijven uit de grond verrijzen. Zo meldde ongeveer elk bedrijf dat in de voorbije vier jaar door de TechTour in India werd bezocht, elk jaar weer dat het nieuwe gebouwen in gebruik had genomen. En vaak niet zomaar een gebouw, maar een compleet complex.
...

Met de klap van de wereldwijde crisis - in het bijzonder in de financiële dienstensector - zo goed als verteerd, lijkt er geen rem te staan op de groei van de Indische ict-dienstensector. Nieuwe kantoorgebouwen, met verdieping na verdieping ruimte voor ict'ers maar ook ook bpo'ers, blijven uit de grond verrijzen. Zo meldde ongeveer elk bedrijf dat in de voorbije vier jaar door de TechTour in India werd bezocht, elk jaar weer dat het nieuwe gebouwen in gebruik had genomen. En vaak niet zomaar een gebouw, maar een compleet complex. Ondertussen wordt ook stevig gewerkt aan het wegwerken van langdurige klachten, zoals over taalkennis, sectorkennis, gebrekkige samenwerking of misverstanden. Een outsourcing van welke aard ook naar verre oorden als India is nog steeds geen alledaagse klus, en vereist nog steeds heel wat inspanningen van beide zijden. Maar uit de bezoeken ter plekke is het wel duidelijk dat er steeds meer Indiërs zijn met voldoende ervaring om die problemen aan te pakken. Of zij voldoende groot in aantal zijn? Allicht niet, maar hun aantal groeit, evenals de breedte van hun ervaring. Bovendien worden ze uitdrukkelijk ingezet om hun collega's bij te scholen op deze gebieden. Het viel in ieder geval op hoezeer tijdens rondgangen doorheen de bedrijven de medewerkers meer dan voordien nog de bezoekers gewillig en vlot te woord stonden. Trouwens, niet zelden hebben de Indische medewerkers zelf de nodige ervaring opgedaan tijdens werkperioden in onze streken. In India zijn de banen in de ict-dienstensector niet alleen gegeerd omwille van het prestige, maar ook om de mogelijkheden om eventueel in het buitenland te worden gestationeerd. Voorts keren ook steeds meer Indiërs die zich in het buitenland bij andere bedrijven hebben opgewerkt tot het hogere managerniveau, terug naar hun land. De ervaring die deze laatsten daar hebben opgedaan inzake ontwikkeling en commercialisering van producten weerspiegelt zich ook in een aanzet tot meer creatief werk in India. Zo starten Indische bedrijven (of lokale vestigingen van buitenlandse bedrijven) wel vaker met het hergebruik en herverpakken van software tot 'packaged software', naast puur uitvoerend werk of codeerwerk op bestelling. Dat sluit perfect aan bij de evolutie die de Indische ict-sector al jarenlang doormaakt. Zo zagen we jaren geleden al, tijdens een vroege CeBIT waar India voor het eerst als gastland optrad, hoe dat land al een sterke technische kennis in de mainframewereld had opgebouwd (zoals bleek uit de aangeboden migratiediensten). Later vertaalde zich dat in technologie-outsourcing activiteiten en die werden op hun beurt dan opgevolgd door de uitbesteding van complete bedrijfsprocessen naar India. Hoewel nog niet 'on par' met de Westerse ict-industrie, is het duidelijk dat de Indische bedrijven, of Indische vestigingen van Westerse bedrijven, op een onstuitbaar groeipad zitten. Daarbij wordt sinds kort door de Indische ict-bedrijven zelf ook meer aandacht aan de lokale Indische economie besteed. Hoewel Indische bedrijven vaak nog verbijsteringwekkend papiergesteund en personeelsintensief zijn, groeit de groep Indische bedrijven die internationaal actief zijn en nood hebben aan een hoogwaardige bedrijfsondersteuning door ict. Dat de centra voor dienstverlening voor de rest van de wereld zich al in India bevinden, kan natuurlijk alleen maar het bedienen van de Indische markt vergemakkelijken. Anderzijds blijft India worstelen met enorme remmen op de groei, en die lijken echt niet te minderen. Zo blijft een adequate stroomvoorziening een bijzondere uitdaging en tijdens de TechTour van dit jaar zagen we tijdens een bedrijfsbezoek zelfs enkele keren het licht uitgaan, overigens niet van de computers! Maar het is tekenend hoezeer India zelfs in speerpuntstreken blijft balanceren op het slappe touw betreffende basisvoorzieningen als elektrische stroomvoorziening, water, transport en dies meer. Zo zagen we in de voorbije jaren amper vooruitgang in de aanpak van het chaotische wegverkeer, integendeel. In Bangalore zagen we hoe de bouw van een absoluut noodzakelijk verkeersviaduct maar niet opschiet. Op dezelfde wijze kunnen we vragen stellen of de huidige uitbouw van een metro in Bangalore zo vlot zal verlopen als wordt verwacht. Zo zou een grote bouwwerf voor die metro op de stoep van de overheidsgebouwen, zoals het parlementsgebouw, op circa één jaar moet worden afgewerkt.... We zouden het graag volgend jaar wel eens willen zien... De groei van de Indische economie in haar geheel en van de ict-sector in het bijzonder, blijft zo toch wat een mysterie. Dat die groei er is en zich doorzet, zal voor iedereen wel overduidelijk zijn. Maar toch,... Hoe en of de groei van de Indische ict-sector op echt langere termijn zal uitpakken, zal ook in de komende jaren het voorwerp van studie en veel speculatie blijven. Hoe bloeiend ook die vandaag mag zijn, het blijft toch balanceren op het scherp van de snee. Guy Kindermans