Uiteindelijk zullen 228 mensen hun job verliezen bij IBM, zegt de vakbondsman, die zo de berichtgeving van RTL bevestigt. Een woordvoerder van IBM zegt aan Belga dat er inderdaad een akkoord werd bereikt tussen vakbonden, directie en ondernemingsraad.

Het protocolakkoord voorziet dat minstens de helft van de werknemers vrijwillig het bedrijf zal verlaten, dit via een ontslag of via een pensioenplan dat IBM reeds heeft vooropgesteld.

Volgens Meeuwens hebben de werknemers "quasi unaniem" het plan aangenomen. Bij IBM België zijn voorlopig nog 1.498 werknemers actief. Het bedrijf bevestigt het akkoord, maar wenst verder geen commentaar te geven.

IBM kondigde in maart aan dat het mensen zou ontslaan. Het bedrijf zelf sprak toen van een 'herschikking van de talent pool'. Al moeten we daaraan toevoegen dat IBM zijn talentenzwembad al jaren afslankt, maar steeds in kleine getallen zodat het onder de radar van officiële ontslagprocedures blijft. Naar aanleiding van de ontslagronde schreven werknemers van het bedrijf ook een open brief in Data News waarin ze de steeds moeilijkere werkomstandigheden aankaarten. (Belga/PVL)

Uiteindelijk zullen 228 mensen hun job verliezen bij IBM, zegt de vakbondsman, die zo de berichtgeving van RTL bevestigt. Een woordvoerder van IBM zegt aan Belga dat er inderdaad een akkoord werd bereikt tussen vakbonden, directie en ondernemingsraad.Het protocolakkoord voorziet dat minstens de helft van de werknemers vrijwillig het bedrijf zal verlaten, dit via een ontslag of via een pensioenplan dat IBM reeds heeft vooropgesteld. Volgens Meeuwens hebben de werknemers "quasi unaniem" het plan aangenomen. Bij IBM België zijn voorlopig nog 1.498 werknemers actief. Het bedrijf bevestigt het akkoord, maar wenst verder geen commentaar te geven.IBM kondigde in maart aan dat het mensen zou ontslaan. Het bedrijf zelf sprak toen van een 'herschikking van de talent pool'. Al moeten we daaraan toevoegen dat IBM zijn talentenzwembad al jaren afslankt, maar steeds in kleine getallen zodat het onder de radar van officiële ontslagprocedures blijft. Naar aanleiding van de ontslagronde schreven werknemers van het bedrijf ook een open brief in Data News waarin ze de steeds moeilijkere werkomstandigheden aankaarten. (Belga/PVL)