De barometer bundelt een aantal cijfers rond de digitalisering van onze maatschappij. Zo telt ons land volgens de FOD Economie 102.142 banen in de ICT-sector in 2017. Dat is 3,8 procent meer dan in 2016. Vandaag heeft 29 procent van de ondernemingen een ICT-specialist in dienst, dat is een pak meer dan het Europees gemiddelde van 19 procent.

Dat ICT-krachten schaars zijn valt ook hier op: 56 procent van de ondernemingen geeft aan dat het lastig is om die vacatures in te vullen (2017), in 2015 was dit 46 procent.

De vraag blijft wel wat de exacte definitie is van een ICT'er of iemand die werkt in de ICT-sector. Zo stelde technologiefederatie Agoria in april nog dat ons land 200.000 ICT'ers telt.

E-commerce

., BogdanVj (iStock)
. © BogdanVj (iStock)

De Barometer van de Informatiemaatschappij nam ook online handel onder de loep en stelt vast dat zestig procent van de Belgen vandaag online koopt. Een stijging van drie procent ten opzichte van vorig jaar. 55 procent van de Belgen gebruikte het afgelopen jaar online overheidsdiensten, iets hoger dan het Europese gemiddelde van 49 procent.

Volgens de FOD Economie halen Belgische bedrijven vandaag 31,4 procent van hun omzet uit online handel. Daarmee doen we het beter dan het Europees gemiddelde van 18,3 procent.

Internetgebruik

In totaal beschikt 86 procent van de Belgische gezinnen over een internetverbinding en heeft 99,93 procent toegang tot een snelle internetverbinding van 30 Mbps of meer. Europa wil dat dit tegen 2020 100 procent zal zijn, zo bleek vorige week nog uit een parlementaire vraag. 83 procent van de gezinnen heeft ook effectief een verbinding van 30 Mbps of meer.

Opmerkelijk is dat voor het eerst minder dan tien procent van de Belgen (9,8 procent) nog nooit gebruik maakte van internet. De FOD Economie stelt daarmee dat de digitale kloof verkleint. Al moeten we nuanceren dat dit waarschijnlijk niet enkel betekent dat meer mensen op internet komen, maar ook dat veel oudere niet-internetters stilaan komen te overlijden.

Voor mobiel internet blijft de consument achter op het Europees gemiddelde. Daar maakt 90,2 procent gebruik van 3G of 4G. Voor België is dat (in juli 2017) slechts 72,6 procent.

Meer online fraude

Tot slot blijkt uit de barometer dat in 2017 het aantal fraudegevallen met online bankieren verzesvoudigde naar 3.205 ten opzichte van 475 in 2016. Het gaat hier vooral om gevallen van phishing. In totaal werd er zo 2,5 miljoen euro gestolen.

De barometer bundelt een aantal cijfers rond de digitalisering van onze maatschappij. Zo telt ons land volgens de FOD Economie 102.142 banen in de ICT-sector in 2017. Dat is 3,8 procent meer dan in 2016. Vandaag heeft 29 procent van de ondernemingen een ICT-specialist in dienst, dat is een pak meer dan het Europees gemiddelde van 19 procent.Dat ICT-krachten schaars zijn valt ook hier op: 56 procent van de ondernemingen geeft aan dat het lastig is om die vacatures in te vullen (2017), in 2015 was dit 46 procent.De vraag blijft wel wat de exacte definitie is van een ICT'er of iemand die werkt in de ICT-sector. Zo stelde technologiefederatie Agoria in april nog dat ons land 200.000 ICT'ers telt.E-commerceDe Barometer van de Informatiemaatschappij nam ook online handel onder de loep en stelt vast dat zestig procent van de Belgen vandaag online koopt. Een stijging van drie procent ten opzichte van vorig jaar. 55 procent van de Belgen gebruikte het afgelopen jaar online overheidsdiensten, iets hoger dan het Europese gemiddelde van 49 procent.Volgens de FOD Economie halen Belgische bedrijven vandaag 31,4 procent van hun omzet uit online handel. Daarmee doen we het beter dan het Europees gemiddelde van 18,3 procent.InternetgebruikIn totaal beschikt 86 procent van de Belgische gezinnen over een internetverbinding en heeft 99,93 procent toegang tot een snelle internetverbinding van 30 Mbps of meer. Europa wil dat dit tegen 2020 100 procent zal zijn, zo bleek vorige week nog uit een parlementaire vraag. 83 procent van de gezinnen heeft ook effectief een verbinding van 30 Mbps of meer.Opmerkelijk is dat voor het eerst minder dan tien procent van de Belgen (9,8 procent) nog nooit gebruik maakte van internet. De FOD Economie stelt daarmee dat de digitale kloof verkleint. Al moeten we nuanceren dat dit waarschijnlijk niet enkel betekent dat meer mensen op internet komen, maar ook dat veel oudere niet-internetters stilaan komen te overlijden.Voor mobiel internet blijft de consument achter op het Europees gemiddelde. Daar maakt 90,2 procent gebruik van 3G of 4G. Voor België is dat (in juli 2017) slechts 72,6 procent.Meer online fraudeTot slot blijkt uit de barometer dat in 2017 het aantal fraudegevallen met online bankieren verzesvoudigde naar 3.205 ten opzichte van 475 in 2016. Het gaat hier vooral om gevallen van phishing. In totaal werd er zo 2,5 miljoen euro gestolen.