48 procent van de ondernemingen in de Benelux is van plan zijn meer aan outsourcing te doen in de volgende 2-3 jaar. Wereldwijd ligt dat cijfer op 56 procent. Bij 35 procent van de Benelux-respondenten is men niet van plan meer te investeren. HIer ligt dat cijfer internationaal op 29 procent.

Het onderzoek peilt naar tevredenheid over IT-outsourcing en werd uitgevoerd door KPMG. BIj het onderzoek werden ook 110 Benelux outsourcingcontracten mee opgenomen.

Ook de cloud gaat minder fel ten opzichte van andere regio's. 57 procent van de ondernemingen in de Benelux geeft minder dan tien procent van zijn IT-budget uit aan clouddiensten. Wereldwijd is dit 60 procent. Maar de kloof is groter bij de ondernemingen die helemaal niets uitgeven aan cloudservices. Zo geeft dertig procent van de Beneluxrespondenten er geen budget aan uit waar dit wereldwijd slechts zes procent is.

De voornaamste redenenen om de stap niet te zetten is volgens het onderzoek regulering en volgzaamheid. Daarnaast spelen risico's rond datalocatie, veiligheid en privacy ook obstakels.

Alles bij elkaar zijn 57 procent van de respondenten tevreden tot zeer tevreden over hun IT-dienstverleners, wat in lijn ligt met het wereldwijd gemiddelde. Maar bij bedrijven die niet tevreden zijn ligt het volgens KPMG vaak aan een gebrekkige sturing van de dienstverlening samen met een uitbestedingsstrategie.

"De onderzoeken die wij jaar op jaar uitvoeren laten een duidelijk verband zien tussen de mate van tevredenheid en het professioneel management van de gehele outsourcingcyclus, van strategievorming tot en met beëindiging van een uitbestedingsrelatie", zegt Anthony Van de Ven, Partner bij KPMG Advisory. "Wij willen daarom vele organisaties aansporen outsourcing nadrukkelijker te benaderen als een strategisch vraagstuk dat continue sturing en bewaking nodig heeft."

De tevredenheidcijfers liggen wel een stuk lager dan bij vergelijkbaar onderzoek van Whitelane Research eerder dit jaar. Hier was minder dan tien procent ontevreden over hun outsourcingspartner. Maar ook hier klonk de waarschuwing al dat je als bedrijf een outsourcingcontract nauwgezet mee moet opvolgen.

48 procent van de ondernemingen in de Benelux is van plan zijn meer aan outsourcing te doen in de volgende 2-3 jaar. Wereldwijd ligt dat cijfer op 56 procent. Bij 35 procent van de Benelux-respondenten is men niet van plan meer te investeren. HIer ligt dat cijfer internationaal op 29 procent.Het onderzoek peilt naar tevredenheid over IT-outsourcing en werd uitgevoerd door KPMG. BIj het onderzoek werden ook 110 Benelux outsourcingcontracten mee opgenomen.Ook de cloud gaat minder fel ten opzichte van andere regio's. 57 procent van de ondernemingen in de Benelux geeft minder dan tien procent van zijn IT-budget uit aan clouddiensten. Wereldwijd is dit 60 procent. Maar de kloof is groter bij de ondernemingen die helemaal niets uitgeven aan cloudservices. Zo geeft dertig procent van de Beneluxrespondenten er geen budget aan uit waar dit wereldwijd slechts zes procent is.De voornaamste redenenen om de stap niet te zetten is volgens het onderzoek regulering en volgzaamheid. Daarnaast spelen risico's rond datalocatie, veiligheid en privacy ook obstakels.Alles bij elkaar zijn 57 procent van de respondenten tevreden tot zeer tevreden over hun IT-dienstverleners, wat in lijn ligt met het wereldwijd gemiddelde. Maar bij bedrijven die niet tevreden zijn ligt het volgens KPMG vaak aan een gebrekkige sturing van de dienstverlening samen met een uitbestedingsstrategie. "De onderzoeken die wij jaar op jaar uitvoeren laten een duidelijk verband zien tussen de mate van tevredenheid en het professioneel management van de gehele outsourcingcyclus, van strategievorming tot en met beëindiging van een uitbestedingsrelatie", zegt Anthony Van de Ven, Partner bij KPMG Advisory. "Wij willen daarom vele organisaties aansporen outsourcing nadrukkelijker te benaderen als een strategisch vraagstuk dat continue sturing en bewaking nodig heeft."De tevredenheidcijfers liggen wel een stuk lager dan bij vergelijkbaar onderzoek van Whitelane Research eerder dit jaar. Hier was minder dan tien procent ontevreden over hun outsourcingspartner. Maar ook hier klonk de waarschuwing al dat je als bedrijf een outsourcingcontract nauwgezet mee moet opvolgen.