Het initiatief, dat talrijke verenigingen en wijkcomités verenigt, is bezorgd over de impact van elektromagnetische vervuiling op de gezondheid en het milieu en wil de elektromagnetische blootstelling van de bevolking verminderen. Ondes.brussels had in de lente al een rapport overgemaakt over de gezondheids- en milieurisico's van bestaande draadloze technologieën zoals het 2-, 3- en 4G- en/of wifi-netwerken. Hun conclusie was dat de huidige normen volstrekt onvoldoende zijn om mens en milieu te beschermen.

Stralingsnormen in Brussel versoepeld

Afgelopen zomer sloten de Brusselse regering en de mobiele telecomoperatoren een protocolakkoord om 5G uit te rollen in het Brussels gewest vanaf 2020. Daardoor zou Brussel de eerste 5G-stad van het land worden. In oktober volgde een akkoord over de versoepeling van de stralingsnormen om dit mogelijk te maken.

Volgens ondes.brussels zou dit een verzesvoudiging van de huidige blootstellingsgrenzen inhouden. Voor 5G is immers een fijnmaziger antennenetwerk nodig, dichter bij de woon- en rustlocaties. Er ontstaat zo een flagrante asymmetrie tussen de voor- en nadelen van 5G, besluit ondes.brussels. Het rapport aan de Brussele regering en het parlement verwijst naar wetenschappelijke literatuur over de mogelijke kankerverwekkende gevolgen (volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO) en de mogelijke gevolgen op biologische systemen.

Effecten van elektromagnetische vervuiling

Volgens mede-oprichtster van ondes.brussels en natuurkundige Wendy De Hemptinne kan elektromagnetische vervuiling leiden tot een reactie van het lichaam, zoals oxidatie en ontstekingen, en op lange termijn tot slapeloosheid, problemen met hersenfuncties en voortplanting, schade aan cellen en DNA en uitputting van de verdedigingsmechanismen van het lichaam. Haar collega Charles Six vindt de garanties van de Brusselse regering dat het voorzichtigheidsprincipe zal gelden "ruimschoots onvoldoende om de bescherming van de gezondheid en het milieu tegen de gevaren van elektromagnetische vervuiling door draadloze communicatie te garanderen". Het rapport werd donderdag overgemaakt aan de voorzitter van de commissie Leefmilieu van het Brussels Parlement, Vivianne Teitelbaum (MR).

Elektrosmog: feit of fictie?

Of elektromagnetische vervuiling - kortweg elektrosmog - effectief leidt tot schadelijke gevolgen in het menselijk lichaam is al jaren onderwerp van discussie. Onder de leden van ondes.brussels vinden we ook enkele verenigingen die ijveren voor erkenning van elektrohypersensitiviteit (EHS) of een vermeende overgevoeligheid voor elektromagnetische straling die zich uit in ziektesymptomen. Tot op heden bestaat er nog geen wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van EHS.

De FOD Volksgezondheid heeft al sinds 2014 een brochure rond elektrosmog, die in mei voor het laatst bijgewerkt werd. U kan die hier nalezen.

Het initiatief, dat talrijke verenigingen en wijkcomités verenigt, is bezorgd over de impact van elektromagnetische vervuiling op de gezondheid en het milieu en wil de elektromagnetische blootstelling van de bevolking verminderen. Ondes.brussels had in de lente al een rapport overgemaakt over de gezondheids- en milieurisico's van bestaande draadloze technologieën zoals het 2-, 3- en 4G- en/of wifi-netwerken. Hun conclusie was dat de huidige normen volstrekt onvoldoende zijn om mens en milieu te beschermen.Stralingsnormen in Brussel versoepeldAfgelopen zomer sloten de Brusselse regering en de mobiele telecomoperatoren een protocolakkoord om 5G uit te rollen in het Brussels gewest vanaf 2020. Daardoor zou Brussel de eerste 5G-stad van het land worden. In oktober volgde een akkoord over de versoepeling van de stralingsnormen om dit mogelijk te maken.Volgens ondes.brussels zou dit een verzesvoudiging van de huidige blootstellingsgrenzen inhouden. Voor 5G is immers een fijnmaziger antennenetwerk nodig, dichter bij de woon- en rustlocaties. Er ontstaat zo een flagrante asymmetrie tussen de voor- en nadelen van 5G, besluit ondes.brussels. Het rapport aan de Brussele regering en het parlement verwijst naar wetenschappelijke literatuur over de mogelijke kankerverwekkende gevolgen (volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO) en de mogelijke gevolgen op biologische systemen.Effecten van elektromagnetische vervuilingVolgens mede-oprichtster van ondes.brussels en natuurkundige Wendy De Hemptinne kan elektromagnetische vervuiling leiden tot een reactie van het lichaam, zoals oxidatie en ontstekingen, en op lange termijn tot slapeloosheid, problemen met hersenfuncties en voortplanting, schade aan cellen en DNA en uitputting van de verdedigingsmechanismen van het lichaam. Haar collega Charles Six vindt de garanties van de Brusselse regering dat het voorzichtigheidsprincipe zal gelden "ruimschoots onvoldoende om de bescherming van de gezondheid en het milieu tegen de gevaren van elektromagnetische vervuiling door draadloze communicatie te garanderen". Het rapport werd donderdag overgemaakt aan de voorzitter van de commissie Leefmilieu van het Brussels Parlement, Vivianne Teitelbaum (MR).